+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych...

Program Badań Stosowanych

Okres realizacji:

01.01.2015 - 31.12.2017

Tytuł:

Dobór materiałów oraz opracowanie konstrukcji elementów przewodów klimatyzacyjnych przeznaczonych do pracy z nowym czynnikiem chłodniczym R744

Program:

PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Wykonawca w IS:

dr inż. Marek ST Węglowski

Wykonawcy:

konsorcjum naukowe:

  • Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Metali Nieżelaznych - Lider Projektu
  • Instytut Spawalnictwa
  • Boryszew S.A. Oddział Maflow w Tychach

cel projektu:

Celem projektu jest dobór materiałów i opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych elementów urządzenia klimatyzacyjnego wykorzystującego czynnik chłodniczy R744. Potrzeba realizacji projektu wynika z niestandardowych parametrów termodynamicznych czynnika R744, sprowadzających się do pracy pod wysokim ciśnieniem oraz w wysokiej temperaturze. Z tego względu projekt ma na celu dobór materiałów, opracowanie kształtu i dobór technologii wytwarzania poszczególnych elementów przewodów oraz technologii ich łączenia. Opracowane rozwiązania będą spełniać wymagania eksploatacyjne w przemyśle motoryzacyjnym. Prace nad wdrożeniem czynnika R744 do klimatyzacji samochodowej wpisują się w europejskie dyrektywy o eliminacji gazów cieplarnianych oraz obniżeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń przez pojazdy samochodowe i są obecnie przedmiotem zainteresowania koncernów samochodowych.