+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminarium: Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie


Data: 3 grudnia 2019 roku

Tytuł: Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie

Miejsce: Instytut Spawalnictwa; sala konferencyjna im. Prof. Józefa Pilarczyka

Cena: 520,00 zł brutto od osoby

Cena promocyjna:

420,00 zł brutto od osoby
– dla uczestników, którzy przyślą zgłoszenie do dnia 19 listopada 2019 r.
(zob. jesienne seminaria w specjalnej ofercie)

 


Dokumenty:

 

Z przyjemnością informujemy, w dniu 3 grudnia 2019 r. w Instytucie Spawalnictwa odbędzie się seminarium pt. Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie.

Głównym celem seminarium jest przedstawienie najnowocześniejszych technik i narzędzi wykorzystywanych w badaniach nieniszczących złączy spawanych. Zaprezentowane zostaną w szczególności możliwości, jakie daje w tym zakresie radiografia cyfrowa, emisja akustyczna oraz emisja fal ultradźwiękowych, a także laserowe skanowanie złącz jako wsparcie badań wizualnych. Podjęta zostanie również kwestia badania specyficznych materiałów, między innymi rur cienkościennych oraz materiałów trudnych. Niewątpliwym atutem wydarzenia będą pokazy w Laboratorium Badań Nieniszczących Instytutu Spawalnictwa.

O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o przesłanie do Instytutu skanu wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (e-mailem). Zgłoszenia można też przesyłać faksem albo pocztą.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-395 lub 32/33-58-290; e-mail: marketing@is.gliwice.pl.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w seminarium.