+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Analizy numeryczne konstrukcji spawanych przy użyciu MES


Oferta Instytutu Spawalnictwa

Instytut Spawalnictwa oferuje usługi w zakresie wparcia projektowania konstrukcji spawanych przy użyciu modelowania przy użyciu metody elementów skończonych (MES). Wsparcie ma na celu między innymi zweryfikować poprawność i optymalizację przygotowanego projektu konstrukcji spawanej przed jego realizacją, a także wspomaga proces badania przyczyn nieprawidłowości.

 

Czynniki mające wpływ na koszt wyrobów spawanych

Do czynników mających wpływ na koszt wyrobów spawanych zalicza się m.in. proces projektowania (koszty usunięcia błędu na poszczególnych etapach) i technologię spawania (ilość spoiwa, kąt ukosowania, metoda spawania i rodzaj spoin).

Etapy kompleksowej analizy MES wykonywanej  w Instytucie Spawalnictwa

Symulacje MES wykonywane w Instytucie Spawalnictwa obejmują kompleksową analizę problemów technicznych. Przygotowanie symulacji obejmuje:

  1. określenie problemu i celu jego rozwiązania,
  2. planowanie eksperymentu w celu przygotowania procesu badawczego wielu konfiguracji wykonania (spawania) elementu,
  3. jeżeli brak wymaganych danych o procesie spawania → eksperymentalne opracowanie danych na potrzeby modelowania MES (np. parametry spawania)
  4. wykonanie modelu MES i przeprowadzenie obliczeń,
  5. analizę wyników obliczeń i wnioski.

Analiza numeryczna MES procesu spawania gazociągu

 

Oprogramowanie wykorzystywane w Instytucie Spawalnictwa

Modelowanie numeryczne jest szeroko stosowane w spawalnictwie, ale w przypadku realnych (złożonych) problemów technicznych wymaga to zastosowania specjalistycznego oprogramowania. Instytut Spawalnictwa dysponuje oprogramowaniem SYSWELD firmy ESI Group będącym jednym z najlepszych dedykowanych procesowi spawania oraz oprogramowaniem ANSYS.

 

Przykładowe realizacje projektów prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa

Spawanie laserowe Nd:YAG elementów samochodowej instalacji klimatyzacyjnej


Spawanie laserowe Nd:YAG  - temperatura w funkcji czasu w wybranych punktach (wyniki obliczeń MES i pomiary)

 

 

Wielokrotne spawanie naprawcze ścian szczelnych


Udział poszczególnych składników strukturalnych w złączu po piątym procesie spawania naprawczego

 


Wyniki twardości złącza po kolejnych procesach naprawczych

 

 

Dwustronne spawanie produkcyjne  kształtowników


Przemieszczenie w kierunku Y po szóstym ściegu

  

 

Podgrzewanie wstępne i spawanie pakietów łopatek przy użyciu wiązki elektronów

  

 

Zapraszamy do korzystania z usług Instytutu Spawalnictwa w zakresie analiz numerycznych konstrukcji spawanych przy użyciu MES.