+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania spawalności


  • próba Tekken (odporność na pękanie zimne),
  • próba CTS (odporność na pękanie zimne),
  • próba Transvarenstreint (odporność na pękanie gorące),
  • próba Pelliniego.
Widok złącza próbnego do próby Tekken
Widok złącza próbnego do próby Tekken

 

Widok złącza próbnego do próby CTS
Widok złącza próbnego do próby CTS

 

Stanowisko do próby Transvarenstraint i widok próbki po badaniu
Stanowisko do próby Transvarenstraint i widok próbki po badaniu

 

Widok próbek po próbie Pelliniego
Widok próbek po próbie Pelliniego