+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania wizualne odlewów i odkuwek - szkolenie uzupełniające

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego zaprasza na kurs uzupełniający z zakresu badań wizualnych, umożliwiający uzyskanie uprawnień do badania odlewów i odkuwek.

Niniejsze szkolenie jest propozycją dla osób, których praca wymaga umiejętności kontrolowania wyrobów innych niż spawane, np. odlewów i odkuwek.

Certyfikat uzyskany po kursie uprawnia do wykonywania badań wizualnych złączy spawanych, wyrobów przerabianych plastycznie, odlewów i odkuwek w sektorze przemysłowym "Badania przed eksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem", zgodnie z normą PN - EN ISO 9712.

Kurs uzupełniający przeznaczony jest dla personelu badań wizualnych 2. stopnia kwalifikacji (VT2), z uprawnieniami wyłącznie do badania złączy spawanych i przerabianych plastycznie.

Cena kursu wraz z egzaminem: 1 100 zł

Zgłoszenia prosimy przesyłać do:

Alicja Borysewicz
tel. 32 33 58 325, 398
e-mail: alicja.borysewicz@is.gliwice.pl