+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informacje o możliwości zamówienia ogłoszenia


Na stronach IS/praca możliwe jest zamieszczanie ogłoszeń adresowanych do osób poszukujących pracy. 

Zamieszczenie ogłoszenia jest usługą płatną (500 zł + VAT) i obejmuje:

  • ogłoszenie na stronie IS
  • ogłoszenie na tablicy w Ośrodku Kształcenia IS
  • ogłoszenie w jednym numerze BIS (1/2 strony w kolorze)

Ogłoszenia są zamieszczane na okres max. 3 miesięcy. 

Firma zgłaszająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych tekstów. 

Osoba do kontaktu: mgr Janina Wołoszyn

Oferty pracy