+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Inne badania


Inne badania:

  • badanie odporności na pękanie lamelarne (próba „Z”),
  • próba łamania (egzaminowanie spawaczy),
  • badania własności złączy w warunkach symulowanych cykli cieplnych spawania,
  • badania jakości powierzchni po cięciu termicznym,
  • inne wg potrzeb i ustaleń z Klientem.
Widok próbek po próbie „Z”
Widok próbek po próbie „Z”

 

Pomiary twardości na powierzchni ciętej
Pomiary twardości na powierzchni ciętej

 

Pomiary chropowatości na powierzchni ciętej
Pomiary chropowatości na powierzchni ciętej