+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Innowacyjne techniki NDT UT - nowe kursy w IS


TOFD-START
Przeszkolenie wstępne TOFD-START (dla osób nie posiadających wymaganej praktyki w technice TOFD)

Szkolenie przygotowawcze do kursu UT2-TOFD mające na celu zapoznanie uczestników z obsługą sprzętu i praktycznymi aspektami wykonywania badań TOFD.

Cena: 2200 zł.
Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco.


UT2-TOFD
Badania ultradźwiękowe techniką czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej

Wymagania:

  • ważny certyfikat UT2
  • minimum 3 miesiące (500 godz.) praktyki w zakresie techniki TOFD lub ukończony kurs TOFD-START
  • umiejętność podstawowej obsługi sprzętu oraz znajomość wykonywania i oceny wyników badań TOFD

Kurs prowadzony jest w formie wykładów, pokazów i ćwiczeń praktycznych.

Cena: 4400 zł.
Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco.


Egzamin certyfikujący
Po zdaniu egzaminu kandydat otrzymuje stosowny certyfikat kompetencji.

Cena: 800 zł.
Terminy szkoleń będą ustalane na bieżąco.

Kontakt: