+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Badań Nieniszczących

(działa w ramach Działu Szkolenia NDT (SN) )

Badania nieniszczące NDT (ang. non-destructive testing) są grupą metod wykorzystywanych do sprawdzania jakości wyrobów przemysłowych, w tym złączy spawanych i odlewów, które nie powodują zmian ich własności użytkowych. Stanowią podstawowe narzędzie do kontroli produktów pod kątem występowania powierzchniowych i objętościowych nieciągłości spawalniczych, zarówno w trakcie procesów wytwórczych, jak również na dowolnym etapie eksploatacji. Rosnącą popularność badania nieniszczące zawdzięczają wszechstronności i mnogości możliwych aplikacji, dzięki czemu znajdują zastosowanie nie tylko we wspomnianej kontroli, lecz także w pomiarach grubości materiałów czy mapowaniu korozji.

Badania nieniszczące mają również ogromny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników konstrukcji spawanych. Poprawnie przeprowadzona kontrola znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia katastrofy. Należy mieć na względzie, że w wielu przypadkach to właśnie złącza spawane są odpowiedzialne za przenoszenie największych obciążeń, stąd ich szczegółowe badania są w pełni uzasadnione.

Badania nieniszczące różnicuje się ze względu na procedurę i zastosowanie. Do podstawowych metod należą badania wizualne, które umożliwiają kontrolę niezgodności powierzchniowych i są obligatoryjne dla każdej wykonanej spoiny, badania magnetyczno-proszkowe, stosowane do wykrywania nieciągłości wychodzących na powierzchnię i zatartych występujących w materiałach ferromagnetycznych, oraz badania penetracyjne, wykorzystywane w kontroli nieciągłości otwartych, wychodzących na powierzchnię, również w tworzywach paramagnetycznych. Odmienny typ stanowią metody ultradźwiękowa i radiograficzna, mające zastosowanie w badaniach objętościowych. Metoda ultradźwiękowa sprawdza się w wykrywaniu nieciągłości płaskich i określaniu ich głębokości, dzięki czemu jest powszechnie stosowana w energetyce i ciepłownictwie. Badania radiograficzne wykorzystuje się natomiast w kontroli złączy spawanych i odlewów o złożonych kształtach.

Oferujemy:

  • badania wizualne
  • badania penetracyjne
  • badania magnetyczno-proszkowe
  • badania radiograficzne
  • badania ultradźwiękowe
  • badania szczelności metodą podciśnieniową (urządzenie UKS-3 do kontroli szczelności złączy spawanych)

Na życzenie klienta prowadzimy badania w terenie.