+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Technologii Laserowych


Laboratorium Technologii Laserowych służy pomocą przedsiębiorstwom we wdrażaniu technologii laserowych do produkcji.

Oferujemy sprawdzenie przydatności technologii laserowych do produkcji przemysłowej, w tym procesów:

 • spawania laserowego
 • spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki  w dwóch punktach
 • spawania laserowego z materiałem dodatkowym (z zimnym lub gorącym drutem)
 • spawania hybrydowego laser + MIG/MAG
 • spawania wiązką skanującą
 • lutospawania laserowego
 • napawania laserowego proszkowego
 • mikrospawania.

Laboratorium jest wyposażone w stanowiska odwzorowujące warunki przemysłowe:

 • sterowane numerycznie laserowe centrum obróbkowe Lasercell 1005 o mocy 3,8 kW do spawania i cięcia laserem CO2
 • zrobotyzowane stanowisko do spawania i napawania laserowego wyposażone w laser dyskowy TruDisk 12002 o mocy 12 kW
 • stację roboczą TruLaserStation 5004 z laserem impulsowym Nd:YAG o maksymalnej mocy impulsu 6 kW
 • miernik mocy promieniowania laserowego
 • urządzenie Laserscope UFF 100 do rejestracji profilu wiązki laserowe
 • urządzenie Welding Monitor PD 2000  do monitorowania procesu spawania laserowego.