+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel NDT

Personel badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 w metodach badań: wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, radiograficznej i ultradźwiękowej.