+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Podstawowe badania niszczące materiałów podstawowych i złączy spawanych metali


Podstawowe badania niszczące materiałów podstawowych i złączy spawanych metali

  • próba statycznego rozciągania,
  • badanie na zginanie,
  • badanie udarności,
  • pomiary twardości,
  • badania metalograficzne makro i mikroskopowe.
Uchwyt z próbkami do badań metalograficznych
Uchwyt z próbkami do badań metalograficznych

 

Widok próbki materiału podstawowego po próbie rozciągania
Widok próbki materiału podstawowego po próbie rozciągania

 

Widok próbek do rozciągania doczołowego złącza spawanego
Widok próbek do rozciągania doczołowego złącza spawanego

 

Próbki do badań udarności I ich przełomy
Próbki do badań udarności I ich przełomy

 

Makrostruktura doczołowego złącza spawanego
Makrostruktura doczołowego złącza spawanego

 

Mikrostruktura złączy
Mikrostruktura złączy

 

Badanie na zginanie złączy
Badanie na zginanie złączy