+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Raport Łukasiewicza 2019-2020


Raport Łukasiewicza 2019-2020

Sieć Badawcza Łukasiewicz, utworzona 1 kwietnia 2019 r., jest trzecią co do wielkości w Europie i największą w Polsce siecią badawczą. Głównym jej celem jest zwiększenie transferu innowacyjnych technologii do polskiej gospodarki.

Łukasiewicz oferuje przedsiębiorcy atrakcyjny model współpracy w obszarach kluczowych dla procesu budowania przewag konkurencyjnych na dynamicznie zmieniającym się rynku – zrównoważonej gospodarki i energii, transformacji cyfrowej, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia. Angażuje przy tym zespół ponad 4500 kreatywnych naukowców i inżynierów, bazę ponad 440 laboratoriów B+R i niemal 500 sztuk unikalnej w skali kraju aparatury badawczej.

Łukasiewicz to także realizacja polskich aspiracji do współdziałania z europejskimi i światowymi liderami w obszarze badań i rozwoju, poprawiającego szanse polskiej gospodarki na szybki wzrost w oparciu o innowacyjne technologie tworzone z pasją przez polskich naukowców.

Łukasiewicz to dziś 32 instytuty badawcze oraz Centrum Łukasiewicz, powołane do planowania i koordynowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez Instytuty.

Po 2 latach intensywnych prac możemy mówić o efektach. Instytuty Łukasiewicza pracują w sposób skoordynowany, rozwijając programy badawcze kierunkujące prace naukowców w obszarach strategicznych dla progresu gospodarki i społeczeństwa. Wyzwania Łukasiewicza – nasza wizytówka – od listopada 2019 roku do grudnia 2020 roku przyciągnęły ponad 200 firm, którym zaproponowaliśmy niemal 600 pomysłów badawczo-rozwojowych. Pracujemy dla globalnych marek, krajowych championów i mikroprzedsiębiorstw. Wyzwania to przyjazny system dla przedsiębiorstw i nowa jakość na rynku B+R w Polsce.

Kompetencje Łukasiewicza skupiają się wokół 4 obszarów badawczych, strategicznych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Są to inteligentna i czysta mobilność, transformacja cyfrowa, zdrowie oraz zrównoważona gospodarka i energia. Poprzez tzw. Programy Łukasiewicza realizowane w ramach dotacji celowych, Łukasiewicz rozwija technologie kluczowe dla danego kierunku działalności. Cele Łukasiewicza zdefiniowane są w ramach czterech perspektyw - klient, ludzie, organizacja i finanse, kluczowych dla skutecznej budowy wartości dla interesariuszy oraz niezbędnych dla ciągłego doskonalenia się Łukasiewicza.

"Raport Łukasiewicza. Nauka dla Przyszłości" zawiera podsumowanie najważniejszych osiągnięć i inicjatyw zrealizowanych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz w latach 2019- 2020.