+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminaria Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa - rok 2019


W 2019 roku Instytut zorganizował następujące seminaria:

  • 19 marca: Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja    
  • 20 marca: Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja    
  • 9 maja: Innowacyjne technologie i metody symulacji gwarancją wysokiej jakości produkcji    
  • 18 czerwca: Rozwój technologii spawalniczych w przemyśle    
  • 25 września: Wymagania jakościowe przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji spawanych – badania i symulacje
  • 9-10 października: 3. Międzynarodowe Seminarium pt.: Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych 
  • 14 listopada: Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń (Gliwice, Gustawa Eiffel ‘a 8 – Fronius Polska)
  • 15 listopada - powtórzenie z 14 listopada: Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń (Gliwice, Gustawa Eiffel ‘a 8 – Fronius Polska)
  • 20-21 listopada: 3. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie w aplikacjach przemysłowych – Sosnowiec  
  • 3 grudnia: Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie