+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Szkolenie i nadzór


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego - kontakt


Personel spawalniczy
+
specjaliści z zakresu klejenia

 

Badania nieniszczące

 

Personel ds. ochrony antykorozyjnej

 

Konferencja
i seminaria

 

Zgłoszenia na kursy

 

Zakwaterowanie
dla kursantów

 

Atestacja
Ośrodków Szkoleniowych

 

Kwalifikowanie zakładów

 

Instytut Spawalnictwa stworzył warunki do kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących na wszystkich poziomach wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji w czasie prowadzenia, nadzorowania oraz kontroli prac spawalniczych.

Kursy specjalistyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-badawczych, którzy gwarantują słuchaczom uzyskanie najbardziej aktualnej wiedzy związanej z tematem szkolenia.

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego Instytutu Spawalnictwa prowadzi szkolenie według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) oraz według programów własnych Instytutu Spawalnictwa, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.


Częstotliwość i terminy kursów zależą od liczby wpływających zgłoszeń.
Osobom zainteresowanym, po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia, zostaną wysłane szczegółowe informacje.


Instytut Spawalnictwa jest wpisany do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego:

Instytut Spawalnictwa od 2004 roku jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - aktualny wpis
Zaświadczenie nr 2.24/00003/2004, data wpisu do rejestru: 2004-12-01.


Do pobrania: