+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Urządzenie i metoda do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym

Innowacyjna technologia i urządzenie do zgrzewania rezystancyjnego cienkościennych elementów metalowych
nagrodzono

Technologia zgrzewania stosowana jest w przemyśle samochodowym, gdzie przy budowie pojazdu wykonuje się od 3000 do 5000 zgrzein (w tym ok. 10% to zgrzeiny garbowe).

Opracowana technologia, szczególnie algorytmy sterowania siłą i przemieszczeniem elektrod, jest nowatorska w skali kraju i Europy.

Wybrane zalety rozwiązania:

 • poprawa jakości procesu zgrzewania
 • skrócenie procesu zgrzewania
 • obniżka kosztów produkcji
 • zwiększenie zakresu parametrów zgrzewania
 • wyższa powtarzalność procesu
 • przedłużenie trwałości elektrod
 • możliwość zgrzewania materiałów uznawanych za trudnozgrzewalne
 • brak konieczności stosowania instalacji sprężonego powietrza
 • redukcja natężenia hałasu
 • łatwiejsza instalacja na zgrzewarkach ruchomych (robotach)
 • poprawa estetyki finalnego wyrobu.

Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

 • Srebrny Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości Concours Lepine, Paryż 2014
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich na Targach INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY POLSKA w kategorii "Nauka dla gospodarki", 2014

Ulotka - Urządzenie i metoda do zgrzewania z dociskiem serwomechanicznym