+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wytyczne

Wytyczne i programy Instytutu Spawalnictwa

 


Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - płatne:

 • W-14/IS-01 Programy szkolenia spawaczy elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych
 • W-14/IS-02 Programy szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych
 • W-14/IS-03 Programy szkolenia spawaczy metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych
 • W-14/IS-04 Programy szkolenia spawaczy gazowych (311) blach i rur ze stali ferrytycznych
 • W-14/IS-05 Programy szkolenia spawaczy metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów
 • W-14/IS-06 Programy szkolenia spawaczy metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów
 • W-14/IS-07 Program szkolenia spawaczy blach i rur z miedzi metodą TIG (141)
 • W-07/IS-14 Program szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych
 • W-14/IS-15 Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)
 • W-14/IS-17 Egzaminowanie spawaczy po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • W-16/IS-22 Badania przełomów złączy spawanych. Program kursu
 • W-96/IS-23 Program szkolenia operatorów urządzeń do ciecia plazmowego
 • W-17/IS-28 Program kursu spawania prętów ze stali do zbrojenia betonu
 • W-12/IS-29 Wybór nieniszczącej kontroli jakości złączy spawanych
 • W-97/IS-30 Wybór urządzeń do radiograficznej kontroli złączy spawanych
 • W-97/IS-31 Wyposażenie pracowni radiograficznej kontroli spoin
 • W-97/IS-34 Program kursu prostowania płomieniowego
 • W-14/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
 • W-07/IS-49 Wytyczne zgrzewania doczołowego prętów aluminiowych z miedzianymi
 • W-07/IS-50 Wytyczne procesu lutozgrzewania elementów aparatury elektrycznej i cieplnej
 • W-07/IS-51 Wytyczne doboru właściwej technologii zgrzewania punktowego, garbowego i liniowego blach w oparciu o własności fizyczne metali
 • W-07/IS-52 Wytyczne oceny przydatności do zgrzewania punktowego i garbowego blach na zakładkę
 • W-07/IS-53 Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych zanurzeniowo
 • W-07/IS-54 Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych galwanicznie
 • W-07/IS-55 Wytyczne wykorzystania zgrzewarek tarciowych do tarciowego kształtowania elementów maszyn
 • W-12/IS-57 Kontrola szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej z przyssawką próżniową
 • W-01/IS-67 wyd. 16 Zatwierdzanie ośrodków i kursów do międzynarodowego szkolenia personelu spawalniczego
 • W-08/IS-77 Kurs spawania ekstruderem płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-08/IS-78 Program szkolenia zgrzewaczy rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-08/IS-87 Kurs spawania gorącym powietrzem rur i płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-05/IS-88 Eksploatacja i sprawdzanie gumowych węży spawalniczych
 • W-12/IS-95 Nazwy i numery procesów spawalniczych wg zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011

Zamów wytyczne - formularz zamówienia (F-04/PR-10)


Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - darmowe: