+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Złoty medal na targach IÉNA i nagrody specjalne przyznane przez irański instytut FIRI oraz rosyjski Southwest State University


W dniach 31.10 – 3.11.2019 w Norymberdze odbyły się międzynarodowe targi pod nazwą „Idee – Wynalazki – Nowe Produkty” iENA 2019. Z 32 krajów świata ośrodki badawcze, uczelnie, firmy innowacyjne i osoby prywatne prezentowały tam swoje produkty. Również Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zaprezentował swoje osiągnięcie. Był nim hybrydowy stabilizator wibracyjny SW06A opracowany przez zespół w składzie: dr inż. Piotr Sędek prof. w IS, inż. Mariusz Welcel i mgr inż. Krzysztof Kwieciński. Nowa konstrukcja jest rezultatem wieloletnich prac i doświadczeń praktycznych tego zespołu twórców. Stabilizator przeznaczony jest do realizacji stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych i odlewanych w miejsce wyżarzania odprężającego. Jego zastosowanie daje możliwość znacznych oszczędności kosztów i energii. Innowacyjna konstrukcja stabilizatora prezentuje najnowsze osiągnięcie w tej dziedzinie. Żadne z produkowanych aktualnie na świecie tego typu urządzeń nie ma tak wysokich parametrów eksploatacyjnych. Maksymalna częstotliwość eksploatacyjna - 700 Hz umożliwia przeprowadzenie zabiegów stabilizacji wibracyjnej dla znacznie szerszego asortymentu produkcji niż w przypadku systemów aktualnie produkowanych w świecie. Zostało to zauważone przez organizatorów, gdzie na uroczystym podsumowaniu targów wręczono: złoty medal targów z dyplomem, wyróżnienie Naczelnego Instytutu Badań i Wynalazczości w Iranie w postaci dyplomu oraz pamiątkowej patery oraz dyplom i pamiątkowy samowar Południowo Zachodniego Państwowego Uniwersytetu w Kursku. Należy podkreślić, że  innowacyjny produkt myśli i doświadczeń zespołu twórców w Sieci Badawczej Łukasiewicz-Instytutu Spawalnictwa został również wyróżniony niedawno na 118. targach wynalazczości Cocncours Lépine International w Paryżu, gdzie zdobył również złoty medal.   Wyróżniony system technologiczny stanowi atrakcyjną ofertę nauki dla praktyki przemysłowej.

Widok zestawu technologicznego typu SW06A  przeznaczonego do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji metalowych

Dyplom oraz medal przyznany przez komisję konkursową  iENA 2019 w Norymberdze

Dyplom oraz pamiątkowa patera przyznane przez  Naczelny Instytutu Badań i Wynalazczości w Iranie

Pamiątkowy samowar przyznany przez  Południowo Zachodni Państwowy Uniwersytet w Kursku

Złoty medal wraz z dyplomem przyznane na  118. targach wynalazczości Cocncours Lépine International w Paryżu