+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa


Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (BIS) ukazuje się od 1957 r.
Cieszy się zainteresowaniem szerokiego grona specjalistów związanych z inżynierią spajania, zarówno naukowców, jak i praktyków.

W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Na łamach BIS znajdują się również informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Normach Polskich oraz Europejskich
 • wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spawalnictwa
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa według zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Równolegle z wersją papierową ukazuje się elektroniczna wersja Biuletynu - „e-BIS” (bulletin.is.gliwice.pl). Zawiera ona tłumaczone na język angielski artykuły o charakterze naukowym. Biuletyn jest czasopismem punktowanym przez MNiSW. Wszystkie artykuły w e-Biuletynie oznaczone są cyfrowym identyfikatorem DOI.


Rocznik 2022:

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2022

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2022
Bulletin of the Institute of Welding 1/2022

W numerze między innymi:

 • Piotr Śliwiński, Marek St. Węglowski, Krzysztof Kwieciński, Andrzej Wieczorek – Hartowanie powierzchniowe wiązką elektronów – przegląd zagadnienia

 • Borys Bednarek, Rafał Jurkiewicz– Porównanie wykrywalności niezgodności spawalniczych w badaniach nieniszczących z wykorzystaniem wybranych technik metody ultradźwiękowej – PA i TOFD

 • Łukasz Rawicki – Badania defektoskopowe szyn kolejowych

 • Cyprian Tyszko, Jacek Górka – Wpływ przetapiania spoiny metodą TIG na własności oraz strukturę złączy spawanych stali austenitycznej

 • Antoni Sawicki – Wykorzystanie metody całkowej do wyznaczania parametrów uproszczonych modeli matematycznych Mayra-Woronina i Cassiego-Woronina łuku elektrycznego ze zmienną długością kolumny plazmowej

 

Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2022)

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 2/2022
Bulletin of the Institute of Welding 2/2022

W numerze między innymi:

 • Jacek Górka, Monika Kciuk, Sebastian Stano, Szymon Domżal – Ocena odporności korozyjnej i własności mechanicznych złączy ze stali DOCOL 1200M spawanych wiązką laserową
   
 • Sylwester Chłopek, Grzegorz Michta – Analiza wytrzymałościowa różnoimiennych połączeń klejowych
   
 • Tomasz Poloczek, Waldemar Kwaśny, Artur Czupryński – Wpływ przetapiania oraz stopowania laserowego powierzchni tytanu Grade 5 (Ti6-Al-4V) na odporność na zużycie erozyjne
   
 • Ryszard Krawczyk, Jacek Słania – Analiza jakości powierzchni po cięciu tlenowym
   
 • Antoni Sawicki – Modelowanie procesów elektrycznych w obwodach plazmotronów łukowych. Cz. 1. Aproksymacje charakterystyk statycznych plazmotronów łukowych
   

Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (3/2022)

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 3/2022
Bulletin of the Institute of Welding 3/2022

W numerze między innymi:

 • Aleksander Lisiecki, Zbigniew Rokita, Dariusz Ginalski, Andrzej Kośny, Wojciech Pakieła – Spawanie laserowe stali nierdzewnej ferrytycznej 1.4509 stosowanej na obudowy katalizatorów i filtrów cząstek stałych pojazdów spalinowych

 • Andrzej Wójtowicz, Patrycja Janiak, Santina Topolska – Badanie poprawności technologicznej złączy spawanych rur o dużej grubości ścianki stosowanych w przemyśle energetycznym

 • Antoni Sawicki – Modelowanie procesów elektrycznych w obwodach plazmotronów łukowych. Cz. 2. Stany dynamiczne w obwodach z plazmotronami jednofazowymi

 • Agnieszka Kurc-Lisiecka, Aleksander Lisiecki – Spawanie laserowe stali o wysokiej wytrzymałości S960QL

 

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl