+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informacja dla posiadaczy Certyfikatów Kompetencji Personelu Badań Nieniszczących objętych zakresem akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji (PCA)


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/


Zgodnie z wymaganiami akredytacyjnymi PCA, certyfikacja obejmująca potwierdzenie kompetencji, która jest działalnością Jednostki jako Uznanej Trzeciej Strony dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (PED) i która nie jest akredytowana, nie może być opatrzona symbolem akredytacji PCA.

W związku z tym, dotychczas wydane certyfikaty/świadectwa opatrzone symbolem akredytacji obejmujące również zakres spełnienia wymagań dla Dyrektywy 2014/68/UE, przy ich odnowieniu zostaną zastąpione dwoma dokumentami, z których jeden (z symbolem akredytacji) będzie certyfikatem/świadectwem obejmującym akredytowany zakres, a drugi (bez symbolu akredytacji) będzie dotyczył tylko uprawnienia wydanego przez Jednostkę jako Uznana Trzecia Strona dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE.