+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Sieć Badawcza Łukasiewicz


 

Zmiana w polskich innowacjach dzieje się teraz. Łukasiewicz raportuje 2 lata prac

Raport Łukasiewicza 2019-2020


   Sieć Badawcza Łukasiewicz    

Z siedmioma tysiącami pracowników i 22 instytutami badawczymi zlokalizowanymi w 12 miastach Polski, jesteśmy jedną z największych sieci badawczych w Europie.

Stanowimy tę część nauki, która pracuje dla biznesu i wspiera rozwój polskich firm. Działając w formule Science is Business, spotykamy się z przedsiębiorcami i oferujemy rozwiązania, które pomagają usprawniać działanie ich firm oraz tworzyć technologie zmieniające rzeczywistość.

Łukasiewicz to realizacja polskich aspiracji do bycia partnerem dla najlepszych europejskich i światowych ekspertów, zarówno w świecie nauki, jak i przedsiębiorczości. W efekcie naszych prac polskie jednostki badawcze stają się liderami międzynarodowych projektów R&D, a współpracujące z nimi firmy szybciej i efektywniej wdrażają nowe technologie finansowane z takich programów jak Horyzont Europa.

Nasze prace koncentrują się tutaj wokół technologii związanych z projektowaniem, wytwarzaniem, produkcją, charakteryzacją i użytkowaniem środków transportu naziemnego, powietrznego i wodnego oraz infrastruktury logistycznej. W szczególności prowadzimy R&D w obszarze elektromobilności i proekologicznych rozwiązań konstrukcyjnych w środkach transportu, materiałów o rozszerzonej funkcjonalności, a także robotyki i systemów sterowania oraz maszyn stosowanych w rolnictwie, lotnictwie i technologiach kosmicznych.

 

   Wyzwania Łukasiewicza    

Sieć Badawcza Łukasiewicz powstała, by zapewnić jak najkrótszą drogę od nauki do biznesu. Taką, która oznacza minimum wysiłku dla przedsiębiorcy zgłaszającego się do nauki po wsparcie, a także maksymalnie krótki czas na odpowiedź nauki na wyzwania biznesu. Czas ma w biznesie często kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsięwzięcia, dlatego Łukasiewicz działa tak, aby minimalizując nakłady przedsiębiorcy, maksymalizować jego potencjalne korzyści, ze współpracy badawczo-rozwojowej.

Wyrazem tego podejścia są Wyzwania Łukasiewicza – funkcjonujący od listopada 2019 r. unikalny system inicjowania prac badawczo-rozwojowych, dzięki któremu grupa 4500 naukowców i inżynierów, w nie więcej niż 15 dni roboczych, przyjmuje wyzwanie biznesowe przedsiębiorcy i proponuje opracowanie skutecznego wdrożenia. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową.

Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem przez Łukasiewicza pomysłu na prace badawcze. Dodatkowo, jeżeli rozwiązaniem wyzwania jest gotowy, istniejący w Łukasiewiczu produkt lub usługa (taka jak zlecenie certyfikacji lub badań zgodnie z normami), wówczas dzięki Wyzwaniom Łukasiewicza zostanie ona zaproponowana przedsiębiorcy w ciągu 7 dni roboczych.

Przedsiębiorca może się zgłosić do Łukasiewicza przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/, a także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej ja­kości – produkt lub usługę.

 

   Historia    

  • 1 kwietnia 2019 r. – powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz
  • Od pierwszego listopada 2019 r. w Łukasiewiczu jest 37 Instytutów. Łukasiewicz – INOS został połączony z Łukasiewicz – ITR.
  • Od pierwszego stycznia 2020 r. w Łukasiewiczu jest 36 Instytutów. Łukasiewicz – COBRO został połączony z Łukasiewicz – IBWCh.
  • Od pierwszego kwietnia 2020 r. w Łukasiewiczu jest 35 Instytutów. Łukasiewicz – IOd został połączony z Łukasiewicz – IZTW.
  • Od pierwszego czerwca 2020 r. w Łukasiewiczu jest 33 Instytutów. Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny oraz Łukasiewicz – Biotechnologii i Antybiotyków został połączony z Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.
  • Od pierwszego października 2020 r. w Łukasiewiczu jest 32 Instytutów. Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej (Łukasiewicz – ITE) został połączony z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz – ITME) tworząc Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.
  • Od pierwszego stycznia 2022 roku w Łukasiewiczu jest 28 Instytutów. Po połączeniu pięciu instytutów z Poznania powstał Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny. Połączone instytuty to: Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna, Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Łukasiewicz – Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR”.
  • Od pierwszego kwietnia 2022 roku w Łukasiewiczu jest 26 Instytutów. Po połączeniu trzech instytutów z Łodzi powstał Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny.  Połączone instytuty to: Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego oraz Łukasiewicz – Instytut Włókiennictwa.
  • Od pierwszego stycznia 2023 roku w Łukasiewiczu są 22 Instytuty. Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza oraz Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL od 1 stycznia 2023 r. działają razem jako Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny. Łukasiewicz – Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Łukasiewicz – Instytutu Mechaniki Precyzyjnej działają razem jako Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny. Struktury i potencjał Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego zasilił Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej.

Konsolidacja służy podniesieniu konkurencyjności i efektywności Instytutów.   Ignacy Łukasiewicz    

Ignacy ŁukasiewiczIgnacy Łukasiewicz (1822-1882)

Patronem polskiej sieci badawczej jest Ignacy Łukasiewicz urodzony w 1822 roku w Zadusznikach, polski farmaceuta, przedsiębiorca, działacz społeczny i patriotyczny, filantrop, wynalazca lampy naftowej. W 1852 roku razem z Janem Zehem przeprowadził pierwszą na świecie destylację ropy naftowej metodami naukowymi. Rok po tym przełomowym zdarzeniu, zapłonęła pierwsza lampa naftowa. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić siłę tego odkrycia, ale lampa naftowa Łukasiewicza odpowiadała mocy oświetleniowej 10-15 świec. W 1854 r. założył w spółce z T. Trzecieskim w Bóbrce koło Krosna pierwszą w dziejach kopalnię ropy naftowej.

W 1856 roku założył pierwszą na świecie, funkcjonującą do dziś destylarnię ropy w Ulaszowicach pod Jasłem. Część dochodów przekazywał na cele charytatywne. Dla Łukasiewicza tak samo jak nauka i rozwój, ważny był człowiek.