+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Inżynieria środowiska pracy

Zespół specjalistów Laboratorium Inżynierii Środowiska Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, oferuje szeroki zakres badań i usług na rzecz bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia człowieka i ekologii w procesach spawalniczych.

Oferta Instytutu obejmuje:

 • badania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla różnych procesów i materiałów spawalniczych
 • optymalizację technologicznych parametrów procesów spawalniczych z punktu widzenia ochrony zdrowia spawacza i środowiska
  • badania czynników zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu pracowników oraz środowisku naturalnemu, występujących przy procesach spawalniczych, tj.:
  • pyłu całkowitego i respirabilnego
  • tlenków azotu i tlenków węgla, ozonu
  • substancji kancerogennych
  • hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego
 • opracowywanie koncepcji systemów wentylacji spawalni i stanowisk spawalniczych
 • opracowywanie przepisów i wytycznych BHP w spawalnictwie
 • konsultacje i porady w zakresie rozpoznawania oraz eliminacji zagrożeń występujących przy spawaniu i cięciu metali

Laboratorium Inżynierii Środowiska, wyposażone w nowoczesną aparaturę badawczą, m.in. w automatyczny miernik gazów CO, NOx, miernik hałasu.

W oparciu o prowadzone prace naukowo-badawcze oraz ich wyniki zespół specjalistów Laboratorium opracował i oferuje: