+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Lutowanie i lutospawanie


Oferta współpracy technologicznej w zakresie lutowania obejmuje:

  • lutowanie płomieniowe z użyciem topników klasycznych i topnika lotnego (wytwarzanie dozowników topnika lotnego)
  • lutowanie indukcyjne narzędzi i części maszyn
  • lutowanie piecowe w próżni i w atmosferze argonu części maszyn, narzędzi, wymienników ciepła i galanterii metalowej.

Lutospawanie metodą MIG/MAG jest alternatywą dla spawania łukowego i lutowania twardego blach z powłokami antykorozyjnymi oraz cienkich blach ze stali stopowych i niestopowych. Umożliwia uzyskanie wysokiej jakości połączeń, przy zachowaniu pierwotnych właściwości antykorozyjnych materiału podstawowego i ograniczeniu odkształceń cieplnych.

Instytut oferuje opracowywanie i wdrażanie technologii zrobotyzowanego i półautomatycznego lutospawania metodą MIG/MAG zarówno metodą standardową jak i metodaminiskoenergetycznymi (CMT, Cold Arc, STT, AC Pulse) połączeń blach stalowych ocynkowanych, aluminiowych i stopowych.

 

Przykłady oferowanych technologii lutowania:

  • lutowanie twarde płomieniowe narzędzi, elementów instalacji, wymienników ciepła i maszyn elektrycznych;
  • technologia i urządzenia do lutowania indukcyjnego narzędzi, końcówek w przewodach hydraulicznych i pneumatycznych;
  • lutowanie materiałów trudno lutowalnych (stale stopowe, spieki, cermetale, aluminidki, metale lekkie i ich stopy) w układach konstrukcyjnych jednorodnych i różnoimiennych;
  • lutowanie próżniowe elementów stalowych i miedzianych, metali wysokotopliwych i reaktywnych;
  • lutospawanie łukowe i laserowe samochodowych blach karoseryjnych oraz połączeń stali ze stopami aluminium.