+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminarium: Nowoczesne techniki badań nieniszczących


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium
pt. „Nowoczesne techniki badań nieniszczących‟, które odbędzie się 30 maja 2023 r.,
w formule stacjonarnej.

  • Program i karta zgłoszenia
  • Cena: 600 zł brutto
  • Termin nadesłania zgłoszenia: 24 maja 2023 r. 
  • Seminarium w formule stacjonarnej, początek spotkania o godz. 10:00

Choć przywitamy Państwa w nowej strukturze organizacyjnej Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, miejsce seminarium pozostaje niezmienne: Łukasiewicz – GIT Centrum Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, 44-100 Gliwice.

Głównym celem wydarzenia będzie przedstawienie najnowocześniejszych technik i narzędzi wykorzystywanych w badaniach złączy spawanych, ze szczególnym uwzględnieniem badań nieniszczących. Zaprezentowane zostaną w szczególności możliwości, jakie dają w tym zakresie zaawansowane techniki badań MT, UT, metoda całkowitego ogniskowania (TFM), czy zastosowania mikroskopii cyfrowej. Podjęta zostanie również kwestia wykrywania korozji oraz uszkodzeń wodorowych techniką TFM. Niewątpliwym atutem wydarzenia będą pokazy w Laboratorium Badań Nieniszczących.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail: marketing@git.lukasiewicz.gov.pl załączonej karty zgłoszenia do 22 maja 2023 r. Ze względu na pokazy liczba uczestników jest ograniczona.

Mamy nadzieję, że udział w seminarium przyczyni się do wzbogacenia Państwa wiedzy w zakresie współczesnych metod badań nieniszczących, a zaplanowane praktyczne pokazy  zachęcą Państwa do uczestnictwa w wydarzeniu.