+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

System kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego

Specjalistyczny system jest przeznaczony do kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego.
nagrodzono

Technologia ta wykorzystywana jest do łączenia elementów metalowych bardzo odpowiedzialnych konstrukcji stalowych, w tym na przykład w budownictwie do łączenia prętów zbrojeniowych oraz w kolejnictwie do zgrzewania szyn kolejowych.

Zgrzewanie jest zaliczane do procesów specjalnych, gdzie skuteczność kontroli i oceny jakości wpływa bezpośrednio na jakość wyrobu finalnego. Skuteczność oceny procesu jest szczególnie istotna przy wykonywaniu połączeń w elementach odpowiedzialnych, podlegających nadzorowi, od jakości których zależy ludzkie życie lub uszkodzenie których powoduje znaczne straty materialne.

System sprawdza kilkanaście różnych wielkości i parametrów, w tym: prąd i napięcie zgrzewania, siłę docisku i przemieszczenie elektrod oraz wielkości pochodne: przebieg mocy chwilowej i rezystancję zastępczą statyczną oraz energię dostarczoną do zgrzeiny. System, na podstawie wprowadzonych wartości granicznych dla wybranych kontrolowanych parametrów, porównuje i dokonuje oceny jakości wykonywanych połączeń zgrzewanych.

Zalety rozwiązania:

  • metoda nieniszcząca, zapewniająca 100% kontrolę wykonywanych połączeń zgrzewanych
  • informacja o jakości procesu bezpośrednio po jego zakończeniu
  • znaczne ograniczenie badań niszczących
  • możliwość natychmiastowej reakcji w razie wykrycia sytuacji awaryjnej (w czasie procesu zgrzewania)
  • pełna archiwizacja procesu, istotna m.in. przy wprowadzaniu systemów zarządzania jakością
  • łatwa obsługa i przygotowanie systemu do pracy.

Opracowany system kontroli jakości pt. „Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego” został zgłoszony do Urzędu Patentowego (P. 410708). System wdrożono w przemyśle w roku 2015 do kontroli zgrzewania prętów zbrojeniowych.


Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

  • Brązowy Medal na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "Geneva inventions”, 2015 r.
  • Wyróżnienie - złoty medal przyznany przez Nation al Research Council of Thailand na 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków "Geneva Inventions”, 2015 r.
  • Brązowy Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacyjności i Technologii „ITEX 2015”, 2015 r.
  • Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich na INNOWACJE-TECHNOLOGIE-MASZYNY POLSKA w kategorii „Nauka dla gospodarki”, 2015 r.

Ulotka - System kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego