+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Tranzystorowe urządzenia do nagrzewania indukcyjnego

NG-25 • NG-40 • NG-50 • NG-100 • NG-130 • NG-200 • NG-430
nagrodzono

Nagrzewanie indukcyjne - charakterystyka procesu

Nagrzewanie indukcyjne jest metodą nagrzewania materiałów przewodzących umieszczonych w zmiennym polu magnetycznym. Wytworzone ciepło jest w głównej mierze wynikiem przepływu prądów wirowych płynących w cienkiej, przypowierzchniowej warstwie materiału (wsadu), wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej. W przypadku materiałów ferromagnetycznych, część wydzielanego ciepła jest wynikiem strat histerezowych.

Schemat blokowy urządzenia do nagrzewania indukcyjnego i ideę metody przedstawiono poniżej.

Schemat blokowy urządzenia do nagrzewania indukcyjnego      Schemat blokowy urządzenia do nagrzewania indukcyjnego - idea metody

Przetworzenie energii elektrycznej w cieplną zachodzi we wsadzie wskutek przepływu prądów wirowych o dużej gęstości i częstotliwości. Ich źródłem jest pole elektromagnetyczne wytworzone przez odpowiednio ukształtowany zespół przewodników noszący nazwę wzbudnika, który dodatkowo może być wyposażony w rdzenie do koncentracji strumienia magnetycznego w określonej przestrzeni. Wraz z nagrzewanym elementem wzbudnik tworzy indukcyjny układ grzejny wzbudnik-wsad.

Wzbudnik jest zasilany poprzez układ dopasowujący (transformator) z generatora (przemiennika częstotliwości). Obecność transformatora pozwala na uzyskanie optymalnego dopasowania źródła zasilania do obciążenia, zmniejszenie strat w liniach przesyłowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa obsługi.

Nagrzewanie indukcyjne - zastosowania

Nagrzewanie indukcyjne jest szeroko stosowane w bardzo wielu dziedzinach i gałęziach przemysłu poczynając od jubilerstwa, na przemyśle hutniczym i stoczniowym kończąc.

Z punktu widzenia spawalnictwa najbardziej istotne zastosowanie to lutowanie lutami miękkimi (lutowie: cyna i jej stopy) i lutami twardymi (lutowie: miedź, mosiądz, stopy srebra). Metoda jest stosowana głównie do nakładania węglików spiekanych na narzędzia skrawające oraz przy łączeniu rur, kołnierzy, krawędzi puszek i pudełek, końcówek przewodów w maszynach elektrycznych. Inne ważne zastosowanie nagrzewania indukcyjnego związane ze spawalnictwem to obróbka cieplna przed i po spawaniu, w tym odpuszczanie i wyżarzanie odprężające połączeń zgrzewanych i spawanych.

Przykłady zastosowań nagrzewania indukcyjnego

 

Oferta Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa dotycząca nagrzewnic indukcyjnych obejmuje:

 


Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

  • Srebrny Medal Targów w Brukseli w 2003
  • Tytuł "LIDER INNOWACJI" podczas Targów Innowacji Gospodarczych i Naukowych - INTARG 2004
  • III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie SIMP na "Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2012 roku"

Ulotka - Tranzystorowe urządzenia do nagrzewania indukcyjnego