+A
Increase text
-a
Decrease text

International Advisory Committee (IAC)


 

      Chairman of the Committee

      dr hab. inż. Mirosław Łomozik

     

      Honorary Chairman of the Committee

      prof. dr hab. inż. Jan Pilarczyk


 
 • David Landon IIW President
 • Prof. Dr. Ing. Steffen Keitel
 • Ing. Václav Minařík, CSc. CEO Czech Welding Society ANB
 • prof. dr hab. inż. Janusz Adamiec – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Ambroziak – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Tomasz Chmielewski -  prof. nzw. Politechniki Warszawskiej, Instytut Technik Wytwarzania
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Dymek – Akademia Górniczo-Hutnicza
 • dr hab. inż. Dariusz Fydrych – prof. nzw. Politechniki Gdańskiej
 • dr hab. inż. Dariusz Golański, prof. nzw. Politechniki Warszawskiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Golański - prof. nzw. Politechniki Częstochowskiej
 • dr hab. inż. Jacek Górka – Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa  – Politechnika Warszawska,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Łabanowski – Politechnika Gdańska
 • dr hab. inż. Zygmunt Mikno – ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Janusz Mikuła – Politechnika Krakowska
 • prof. dr. hab. inż. Zbigniew Mirski  – Politechnika Wrocławska
 • dr hab. inż. Krzysztof Mroczka – Uniwersytet Pedagogiczny
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Nowacki – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
 • prof. dr hab. inż. Antoni W. Orłowicz – Politechnika Rzeszowska
 • dr inż. Adam Pietras – Dyrektor ŁUKASIEWICZ - Instytutu Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Jacek Senkara – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Jacek Słania – ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa
 • dr hab. inż. Eugeniusz Turyk, prof. nzw. – ŁUKASIEWICZ - Instytut Spawalnictwa
 • prof. dr hab. inż. Edmund Tasak AGH Kraków
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Węgrzyn – Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Adam Zieliński prof. nzw. IMŻ –  ŁUKASIEWICZ – Instytutu Metalurgii Żelaza