+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Egzaminatorzy Spawaczy - uprawnienia i szkolenie


Przedłużenie uprawnień egzaminatorów spawaczy w ośrodkach atestowanych przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
Wszystkim aktywnym egzaminatorom spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa oraz przyszłym kandydatom przypominamy, że licencja egzaminatora utrzymuje ważność przez rok kalendarzowy. W związku z tym informujemy o konieczności odnowienia uprawnień do egzaminowania spawaczy w ośrodkach szkoleniowych atestowanych przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
Aby uzyskać uprawnienia licencjonowanego egzaminatora Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa, należy posiadać uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika lub Technologa, aktualne uprawnienia VT2 oraz zawrzeć umowę o współpracy z atestowanym przez Instytut ośrodkiem szkoleniowym spawaczy, na rzecz którego prowadzone będą egzaminy.


Szkolenie dla egzaminatorów spawaczy w ośrodkach atestowanych przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.
Zapraszamy do udziału w szkoleniu przygotowanym zarówno dla obecnych, jak i przyszłych egzaminatorów oraz pracowników nadzoru spawalniczego. Świadomi potrzeb szkoleniowych w tej tematyce proponujemy dwudniowy kurs przygotowawczy, a w przypadku aktywnych egzaminatorów odświeżający zagadnienia, którego tematem są praktyczne aspekty egzaminowania spawaczy wg serii norm ISO 9606.
Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z procesem egzaminowania spawaczy, wymaganiami norm i przepisów, zakresem uprawnień, badaniami NDT próbek egzaminacyjnych, praktycznej oceny wizualnej oraz oceny przełomów.
Uczestnikom szkolenia wydawane jest zaświadczenie, które jest uznawane przy wnioskowaniu o certyfikat kompetencji IWE, IWT, IWS i IWP.
 

Terminy szkolenia:

  • 27-28.06.2022 r.

Zajęcia są prowadzone w grupie max. 10- osobowej.

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt udziału w szkoleniu: 1800 zł.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.