+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel z zakresu klejenia


Kursy klejenia w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa odbywają się na trzech poziomach specjalizacji:

 1. Kurs Europejskiego Technika Klejenia (European Adhesive Bonder, EAB)
  Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach, które przygotowują i stosują kleje oraz wykonują złącza klejowe zgodnie z instrukcjami pracy.
  Czas trwania kursu: 40 godzin wykładów i ćwiczeń (od poniedziałku do piątku).
   
 2. Kurs Europejskiego Specjalisty Klejenia (European Adhesive Specialist, EAS)
  Kurs skierowany jest do producentów klejów, technologów i mistrzów stosujących technikę klejenia w przemyśle oraz osób pełniących funkcje nadzoru.
  Czas trwania kursu: 120 godzin wykładów i ćwiczeń (kurs modułowy w trzech tygodniowych sesjach).
   
 3. Kurs Europejskiego Inżyniera Klejenia (European Adhesive Engineer) EAE
  Kurs jest skierowany do inżynierów i naukowców we wszystkich dyscyplinach, którzy już stosują procesy klejenia lub chcą je stosować i rozwijać w przyszłości.
  Czas trwania kursu: 332 godziny wykładów i ćwiczeń, podzielonych na 8 tygodniowych modułów tematycznych.