+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Szkolenia dla przemysłu dot. energetyki jądrowej


Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej

POLSKI PRZEMYSŁ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej

To pierwszy tak kompleksowy i profesjonalny projekt szkoleń dedykowany wyłącznie polskim przedsiębiorstwom, realizowany na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. 

Organizatorami są: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Insytut Spawalnictwa, przy współpracy Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.
Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

Program szkoleń zostanie zrealizowany w Warszawie i będzie składał się z dwóch tożsamych sesji:

 • I sesja 14-18.11.2022
 • II sesja 28.11-02.12.2022 (powtórzenie pierwszej).

Przeznaczony jest dla 3 grup przedsiębiorstw:

 • budowlanych
 • elektrycznych
 • metalowych.

Celem szkoleń jest wyposażenie przedstawicieli powyższych grup docelowych w niezbędną wiedzę na temat wykorzystywanych technologii, zasad bezpieczeństwa i jakości wykonywanych prac związanych ze światową  energetyką jądrową - niezależnie od technologii, która zostanie wybrana w programie polskiej energetyki jądrowej (PPEJ).

Jest to zatem wiedza, która ma sprzyjać rozwojowi eksportu usług polskich firm oraz przygotowaniu do wypełnienia roli w łańcuchu dostaw w polskim projekcie.

Zapraszamy do rejestracji przedstawicieli Państwa firm poprzez formularz: https://forms.gle/e4QpG7nLpVNMsoNb6

Formularz należy wypełnić do dnia:

 • 21.10.2022 w przypadku chęci udziału w sesji I (14.-18.11.2022)
 • 04.11.2022 w przypadku chęci udziału w sesji II (28.11-02.12.2022)

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z warunkami udziału i planem szkoleń na: https://szkolenia-nuclear.pl/

Kluczowe zasady rejestracji przedstawiamy poniżej:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa. 
 • Ilość miejsc jest ograniczona do max. 30 osób w każdej grupie. Obowiązuje selekcja osób zainteresowanych wg zasad określonych w warunkach udziału.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia kilku osób na różne terminy i różne grupy docelowe. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia osobno dla każdego przedstawiciela firmy.
 • W przypadku braku miejsc dla kilku osób z firmy, zgłaszający ma prawo i możliwość przekazania Organizatorom osoby pierwszego wyboru.
 • Szkolenie składa się z dwóch tożsamych sesji. Sesja II jest powtórzeniem sesji I.
 • Językiem wykładowym w przeważającej części jest angielski. Zostanie zapewniona asysta tłumacza oraz wydrukowane materiały w języku polskim.
 • Istnieje możliwość konsultacji z ekspertami po ich wykładach, w przeznaczonym do tego czasie.
 • Nie ma możliwości udziału w wybranych dniach czy częściach szkolenia. 
 • Udział w szkoleniach będzie zakończony testem i wydaniem stosownego certyfikatu.
 • Informacje o miejscu i rezerwacji noclegu otrzymają uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniu.
 • Więcej informacji na temat warunków udziału znajdą Państwo na stronie https://szkolenia-nuclear.pl/

Zapraszamy!


Polski Atom, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Lądowej