+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Szkolenia dla przemysłu dot. energetyki jądrowej


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 

przejdź tu: https://git.lukasiewicz.gov.pl/energetyka-jadrowa/


Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej

POLSKI PRZEMYSŁ DLA ENERGETYKI JĄDROWEJ

Szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonywania prac dla energetyki jądrowej

Zapraszamy na kolejną edycję wydarzenia pt. „Polski przemysł dla energetyki jądrowej - szkolenia dla polskiego przemysłu pod kątem wykonania prac dla energetyki jądrowej". 

Jest to druga edycja tak kompleksowego i profesjonalnego projektu szkoleń dedykowanego wyłącznie polskim przedsiębiorstwom. Projekt realizowany jest na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Organizatorami są: Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny.

Udział w szkoleniach jest BEZPŁATNY.

Program szkoleń zostanie zrealizowany w Warszawie i będzie składał się z dwóch tożsamych sesji:

 • I sesja 12-16.06.2023
 • II sesja 19-23.06.2023 (powtórzenie pierwszej- ten sam zakres tematyczny).

Przeznaczony jest dla 3 grup przedsiębiorstw:

 • budowlanych
 • elektrycznych
 • metalowych.

Celem szkoleń jest wyposażenie przedstawicieli powyższych grup docelowych w niezbędną wiedzę na temat wykorzystywanych technologii, zasad bezpieczeństwa i jakości wykonywanych prac związanych ze światową energetyką jądrową - niezależnie od technologii, która została wybrana w pierwszym etapie programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ). Jest to zatem wiedza, która ma sprzyjać rozwojowi eksportu usług polskich firm oraz przygotowaniu ich do wypełnienia roli w łańcuchu dostaw przy polskim projekcie.

Zapraszamy do rejestracji przedstawicieli Państwa firm poprzez formularz: https://szkolenia-nuclear.pl/edycja-2023/formularz-zgloszen/

Formularz należy wypełnić do dnia:

 • 15.05.2023 do godziny 16:00

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z warunkami udziału i planem szkoleń na: https://szkolenia-nuclear.pl/edycja-2023/warunki-udzialu/

Kluczowe zasady rejestracji przedstawiamy poniżej:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Wypełnienie formularza nie jest równoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa. 
 • Liczba miejsc jest ograniczona w każdej grupie. Obowiązuje selekcja osób zainteresowanych wg zasad określonych w warunkach udziału.
 • Istnieje możliwość zgłoszenia kilku osób na różne terminy i różne grupy docelowe. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszenia osobno dla każdego przedstawiciela firmy.
 • W przypadku braku miejsc dla kilku osób z firmy, zgłaszający ma prawo i możliwość przekazania Organizatorom osoby pierwszego wyboru.
 • W przypadku osób, które brały udział w szkoleniu (edycja 2022), nie ma możliwości powtórnego uczestnictwa.
 • Szkolenie składa się z dwóch tożsamych sesji. Sesja II jest powtórzeniem sesji I.
 • Językiem wykładowym w przeważającej części jest angielski. Zostanie zapewniona asysta językowa.
 • Istnieje możliwość konsultacji z ekspertami po ich wykładach, w przeznaczonym do tego czasie.
 • Nie ma możliwości udziału w wybranych dniach czy częściach szkolenia. 
 • Udział w szkoleniach będzie zakończony testem i wydaniem stosownego certyfikatu.
 • Informacje o miejscu i rezerwacji noclegu otrzymają uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w szkoleniu.
 • Więcej informacji na temat warunków udziału znajdą Państwo na stronie https://szkolenia-nuclear.pl/edycja-2023/warunki-udzialu/

Zapraszamy!


Polski Atom, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny