+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Udostępnianie logo


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/


Systemy zarządzania jakością

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834/EN ISO 3834 i/lub systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: aleksandra.rachwal@git.lukasiewicz.gov.pl


Zakładowa Kontrola Produkcji

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: krzysztof.stefaniszyn@git.lukasiewicz.gov.pl


Procesy spawania

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: krzysztof.stefaniszyn@git.lukasiewicz.gov.pl