+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
przejdź tu:
https://git.lukasiewicz.gov.pl/szkolenie-i-nadzor-spawalniczy/szkolenia-personel-spawalniczy/


Dział Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) prowadzi szkolenia według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej, które kończą się zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu, a po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w Ośrodku Certyfikacji Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa dyplomem międzynarodowym i europejskim (IIW i EWF). Spawacze dodatkowo otrzymują książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg serii norm PN-EN ISO 9606.


 

Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


Nowy kurs w ofercie Instytutu:
Praktyczne aspekty egzaminowania spawaczy
według serii norm PN-EN ISO 9606


KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW IIW/EWF

 1. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik - IWE/EWE
  (448 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń | szkolenie modułowe)
 2. Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik - IWT/EWT
  (369 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń | szkolenie modułowe)
 3. Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik - IWS/EWS
  (249 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń | szkolenie modułowe)
 4. Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy - IWP/EWP
  (150 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń | szkolenie modułowe)
 5. Międzynarodowy/Europejski Inspektor Spawalniczy – IWIP/EWIP
  (IWIP/EWIP – C, IWIP/EWIP – S, IWIP/EWIP – B) (238 godzin wykładów, pokazów i ćwiczeń | szkolenie modułowe)
 6. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych
 7. Obróbka cieplna złączy spawanych
  (18 godzin wykładów, 12 godzin ćwiczeń praktycznych, kurs prowadzony jest we współpracy z firmą LMS)
 8. Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych - CEPW
  (czas trwania uzależniony jest od kwalifikacji spawacza/zgrzewacza oraz zakresu uprawnień)
 9. Europejski Technik Klejenia – EAB
 10. Europejski Specjalista Klejenia - EAS
 11. Europejski Inżynier Klejenia - EAE

KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW ŁUKASIEWICZ – GÓRNOŚLĄSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO, CENTRUM SPAWALNICTWA

 1. Spawanie i zgrzewanie
  • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi
   (3 poziomy kwalifikacji spawania: blach i rur spoinami pachwinowymi; blach spoinami czołowymi; rur spoinami czołowymi)
  • Spawanie plazmowe
   (16 -32 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Podstawy spawalniczych technologii laserowych
   (16 godzin wykładów i pokazów instruktażowych | zakres: podstawowa wiedza o technologiach laserowych (cięcie, spawanie, lutospawanie i napawanie) przy pracy na urządzeniach laserowych CO2 i YAG)
  • Spawanie metodą A-TIG
   (8-16 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Operatorzy spawania orbitalnego rur metodą TIG i/lub A-TIG
   (na urządzeniu ORBITEC typu Tigtronic Orbital 3 lub na posiadanym przez Klienta urządzeniu do spawania orbitalnego)
  • Spawanie prętów ze stali zbrojeniowej
   (kurs może być połączony z procedurą kwalifikowania technologii i wystawieniem WPQR wg PN-EN ISO 17660-01 lub PN-EN ISO 17660-02 i PN-EN ISO 15614-1)
  • Operatorzy spawania/napawania łukiem krytym lub zmechanizowanego spawania/napawania metodami MIG/MAG lub napawania łukiem samoosłonowym
   (W przypadku szkolenia operatorów spawania łukiem krytym traktorem spawalniczym A2 (sterownik A2-A6 PEK) istnieje możliwość przeprowadzenia kursu w Instytucie. Kurs może być też prowadzony również u klienta na posiadanym przez niego urządzeniu do zmechanizowanego spawania/napawania. kurs może być połączony z procedurą kwalifikowania technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1 lub PN-EN ISO 15614-7 i wystawieniem WPQR)
  • Spawanie gorącym powietrzem tworzyw sztucznych
   (kurs może być przeprowadzony u klienta)
  • Spawanie ekstruzyjne tworzyw sztucznych
   (kurs może być przeprowadzony u klienta)
  • Zgrzewacz rurociągów z tworzyw sztucznych
   (kurs może być przeprowadzony u klienta)
  • Kurs dla personelu nadzoru przy wykonywaniu rurociągów zgrzewanych z tworzyw sztucznych do wody i gazu
   (kurs może być przeprowadzony u klienta)
  • Zgrzewanie rezystancyjne punktowe i garbowe
   (kurs może być przeprowadzony u klienta)
  • Technologia zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości
   (8 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Dodatkowe ćwiczenia spawania
    
 2. Lutowanie i lutospawanie
  • Lutowacze gazowi
   (w zakresie lutowania miękkiego i twardego | Kandydat z uprawnieniami spawacza gazowego: 16 – 24 godzin wykładów i ćwiczeń | Kandydat bez uprawnień spawacza gazowego: 24 – 80 godz. wykładów i ćwiczeń)
  • Lutospawacze MIG/MAG
   (Kandydat z uprawnieniami spawacza MIG i/lub MAG: 16 – 24 godzin wykładów i ćwiczeń | Kandydat bez uprawnień spawacza MIG i/lub MAG: 24 – 80 godz. wykładów i ćwiczeń)
    
 3. Cięcie
  • Cięcie tlenowe
   (32 godziny wykładów i ćwiczeń)
  • Cięcie plazmowe – ręczne
   (16 godzin wykładów i ćwiczeń | kurs może być przeprowadzony u klienta na posiadanym przez niego urządzeniu)
  • Podstawy technologii automatycznego cięcia plazmowego
   (zakres: wiedza technologiczna (dobór warunków parametrów oraz ich wpływ na jakość cięcia), niezbędna przy pracy na przecinarkach sterowanych numerycznie, bez obsługi układu sterowania konkretnej maszyny zapewnianej przez dostawcę urządzenia. | 16 godzin wykładów i ćwiczeń)
    
 4. Badania i kontrola
  • Badanie przełomów złączy spawanych
   (8 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Badanie własności mechanicznych stali oraz złączy wykonanych metodami spawalniczymi
   (35 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Kontrola szczelności złączy spawanych metodą pęcherzykową
   (8 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Kontrola jakości i badania złączy zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości
   (8 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Pomiar grubości materiałów metodą ultradźwiękową
   (10 godzin wykładów i ćwiczeń)
  • Nadzór nad spajaniem prętów ze stali do zbrojenia betonu
   (16 godzin wykładów i 4 godziny pokazów)
    
 5. Naprawa i regeneracja
  • Płomieniowe prostowanie konstrukcji spawanych
   (24 godziny wykładów i ćwiczeń)
  • Naprawa palników gazowych i reduktorów ciśnienia
   (40 godziny wykładów i ćwiczeń)