+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Certyfikacja

W Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa, certyfikacja jest prowadzona w Departamencie Kwalifikowania i Certyfikowania.

Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania, jest jednostką kwalifikującą i certyfikującą:


Świadectwa certyfikujące potwierdzają zgodność
systemów zarządzania jakością z normami odniesienia,
wysoki poziom kwalifikacji personelu spawalniczego
i personelu przeprowadzającego badania i kontrole
oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Certyfikaty ułatwiają Państwu zdobycie klienta.


 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​, wydzielony organizacyjnie w strukturze Instytutu jest:

  • akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikowania procesów spawalniczych, systemów zarządzania jakością, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
  • autoryzowany przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych
  • autoryzowany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych.

Certyfikaty posiadane przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania

Polityka jakości i bezstronności Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania

Lista Ośrodków Szkoleniowych (ATB) zatwierdzonych przez Centrum Spawalnictwa, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny, Pełniącym funkcję Autoryzowanej Organizacji Nominowanej IIW/EWF (ANB) w Polsce, do szkolenia Międzynarodowego/Europejskiego Personelu Spawalniczego

Procedura ogólna PO-06: Odwołania i skargi

Procedura ogólna PO-14: Zasady certyfikowania w sytuacjach kryzysowych


Ulotka - Certyfikacja