+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Certyfikacja

Certyfikacja jest prowadzona w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa przez Dział Ośrodek Certyfikacji (SC).

Dział Ośrodek Certyfikacji (SC) jest jednostką kwalifikującą i certyfikującą:


Świadectwa certyfikujące potwierdzają zgodność
systemów zarządzania jakością z normami odniesienia,
wysoki poziom kwalifikacji personelu spawalniczego
i personelu przeprowadzającego badania i kontrole
oraz wysoką jakość produkowanych wyrobów.

Certyfikaty ułatwiają Państwu zdobycie klienta.


Dział Ośrodek Certyfikacji (SC) Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, wydzielony organizacyjnie w strukturze Instytutu jest:

  • akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie certyfikowania procesów spawalniczych, systemów zarządzania jakością, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących
  • autoryzowany przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych
  • autoryzowany przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW) w zakresie kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego oraz certyfikowania procesów spawalniczych.

Certyfikaty posiadane przez Departament Kwalifikowania i Certyfikowania Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa

Polityka jakości Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa

Procedura ogólna PO-06: Odwołania, skargi i sprawy sporne

Procedura ogólna PO-14: Zasady certyfikowania w sytuacjach kryzysowych


Ulotka - Certyfikacja