+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informacja naukowo-techniczna


Prowadząc aktywną politykę informacyjną, Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa udostępnia:

  • Bibliotekę zawierającą około 12 tys. tomów książek oraz ponad 30 tytułów czasopism z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych
  • Zbiór analiz artykułów z czasopism spawalniczych i biuletynów patentowych

 

Ponadto Instytut organizuje:

  • Konferencje, sympozja, seminaria
  • Wystawy i pokazy

 

Instytut prowadzi działalność wydawniczą oferując:

  • Biuletyn Instytutu Spawalnictwa – dwumiesięcznik informujący o najnowszych osiągnięciach, prowadzonych pracach i wydarzeniach w dziedzinie spawalnictwa
  • e-BIS – Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w wersji angielskojęzycznej dostępny online
  • Wytyczne – wydawnictwa dotyczące programów szkolenia, napraw itp.
  • Skrypty szkoleniowe
  • Katalogi, informatory, słowniki, poradniki, materiały seminaryjne itp.