+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

System doradczy i-EkoSpawanie

System doradczy i-EkoSpawanie jest innowacyjnym w kraju narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagającym obliczenia wielkości emisji do środowiska pracy w przypadku spawania i procesów pokrewnych.

i-Eko Spawanie - System doradczySystem doradczy i-EkoSpawanie oparty jest o bazy danych zawierające wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz skład chemiczny powstającego pyłu.

Internetowy system doradczy do określania wielkości emisji pyłu i gazów oraz składu chemicznego pyłu dotyczy emisji zanieczyszczeń z procesów spawania tradycyjnymi metodami MIG/MAG, TIG, MIG/MAG łukiem pulsującymi i z podwójnym pulsem, spawania elektrodami otulonymi oraz spawania/lutospawania innowacyjnymi niskoenergetycznymi metodami łukowymi CMT, ColdArc, STT, AC Pulse i ColdProcess. Przygotowano również bazy danych wskaźników emisji dla procesów zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania wibracyjnego tworzyw, dla procesów lutowania oraz dla procesów cięcia termicznego gazowego i plazmowego. System umożliwia obliczanie wielkości emisji dla całej produkcji spawalniczej w danym zakładzie po uwzględnieniu czasu trwania procesu technologicznego lub zadeklarowaniu ilości zużytego spoiwa.

System i- EkoSpawanie może zostać wykorzystany we wszystkich przedsiębiorstwach stosujących w produkcji procesy spawalnicze. Grupę docelową dla systemu doradczego stanowią także instytucje obliczające opłaty środowiskowe zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz inspekcje pracy. Dodatkowo polecany jest do wykorzystania w biurach projektów lub w firmach zajmujących się projektowaniem lub doborem instalacji wentylacyjnych dla procesów spawalniczych.

System i-EkoSpawanie jest udostępniony na Informatycznej Platformie Spawalniczej IPS. Dostęp do systemu możliwy jest po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła.
 

  • Koszt dostępu do systemu i-EkoSpawanie - 1200 zł + VAT na okres 3 lat.
  • Koszt kontynuacji dostępu do systemu i-EkoSpawanie - 600 zł + VAT na okres 3 lat.

Wypełniony i podpisany formularz zamówienia/przedłużenia (w formie skanu) prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: AdminIPS@git.lukasiewicz.gov.pl

Formularz zamówienia/przedłużenia


Instrukcja użytkownika systemu i-EkoSpawanie.

Logowanie