+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiany w formularzach


Z dniem 17 sierpnia 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek przystąpienia do Kursu/ Egzaminu i Wydania Dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inżyniera Spawalnika - I/EWE (Formularz FP - 02/1 - wydanie 15)
 2. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – B (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)
 3. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – C (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)
 4. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – S (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)
 5. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego - I/EWP (Formularz FP - 02/8 - wydanie 13)
 6. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT wg posiadanego doświadczenia - „Droga Rozwoju Kariery” (Formularz FP-02/16 - wydanie 5)
 7. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT (Formularz FP - 02/6 - wydanie 13)
 8. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Bonder (EAB) (Formularz FP-02/13 - wydanie 09)
 9. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Engineer (EAE) - Formularz FP-02/15 - Wydanie 03
 10. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Specialist (EAS) (Formularz FP-02/15 - wydanie 08)
 11. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych (Formularz FP - 02/12 - wydanie 09)
 12. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF Specjalisty Nadzorującego Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars) (Formularz FP-02/17 - wydanie 04)
 13. Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 - wydanie 21)
 14. Wniosek o certyfikację personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 (Formularz FP-02/14 - wydanie 08)
 15. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2  (Formularz FP-08 - wydanie 09)
 16. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika - I/EWS (Formularz FP - 02/7 - wydanie 14)
 17. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych (Formularz FP - 02/11 - wydanie 11)

Z dniem 31 lipca 2023 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczący Formularz FO-26 - wydanie 03 - lipiec 2023

Z dniem 4 lipca 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 29 czerwca 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (Wytyczne: W-04/IS-70 - wydanie 13)
 2. Opis uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zaliczonych do III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (wydanie 02)

Z dniem 9 maja 2023 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Program certyfikacji procesów spawania PCW1 - wydanie 3

Z dniem 22 marca 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program certyfikacji ZKP PCZ1 - wydanie 2
 2. Wymagania dotyczące ZKP dla wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych - wydanie 5

Z dniem 7 lutego 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 25 stycznia 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 20 stycznia 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 3 października 2022 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Program certyfikacji personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 - Wytyczne: W-16/IS-97 - wydanie 1

Z dniem 19 września 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Dnia 5 kwietnia 2022 r. zamieszczono nowy dokument:

Z dniem 23 września 2021 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Opis procesu uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne zaliczone do II, III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (Formularz FO-27 - wydanie 04)
 2. Program Certyfikacji Spawaczy - Wytyczne: W-08/IS-89 - wydanie 7

Z dniem 27 lipca 2021 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Opis uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE - Formularz FO-26 - wydanie 03
 2. Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 23

 dniem 15 kwietnia 2021 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Program certyfikacji Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów, Technologów, Mistrzów Spawalników i Instruktorów Spawalniczych - Wytyczne: W-01/IS-75 - wydanie 9

Z dniem 4 czerwca 2020 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP-88 - wydanie 07)

Z dniem 28 kwietnia 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania certyfikatu Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP - 02/10 - wydanie 8)

Z dniem 6 marca 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wynik egzaminu teoretycznego - Formularz FP-05 (dla każdego kandydata)
 2. Formularz zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych - FP-87
 3. Zbiorczy protokół spawaczy - Formularz FP-98

Z dniem 6 maja 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o certyfikację personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-12 - wydanie 08
 2. Wniosek nadzoru – ponownej certyfikacji dla personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-13 - wydanie 12
 3. Wniosek o wydanie pieczątki dotyczącej Europejskiego/Międzynarodowego Dyplomu/Certyfikatu Kompetencji - Formularz FP-99 - wydanie 03

Z dniem 4 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Opis procesu kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego (Formularz FO-26 - wydanie 20)

 


Z dniem 7 grudnia 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWF (Formularz FP - 40, wydanie 1) - formularz zastępuje: FP-40 i FP-40a

Z dniem 2 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 - Zaświadczenie o teście widzenia - Formularz FP-75 - wydanie 02