+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiany w formularzach


Z dniem 22 marca 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program certyfikacji procesów spawania PCW1 - wydanie 3
 2. Program certyfikacji ZKP PCZ1 - wydanie 2
 3. Wymagania dotyczące ZKP dla wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych - wydanie 5

Z dniem 7 lutego 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 25 stycznia 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 20 stycznia 2023 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 3 października 2022 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Program certyfikacji personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 - Wytyczne: W-16/IS-97 - wydanie 1

Z dniem 19 września 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Z dniem 21 lipca 2022 r. zmianie ulega następujący dokument:

Z dniem 27 czerwca 2022 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

Dnia 5 kwietnia 2022 r. zamieszczono nowy dokument:

 

  Z dniem 27 września 2021 r. zmianie ulega następujący dokument:

  1. Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczący Formularz FO-26 - wydanie 02 - grudzień 2021

  Z dniem 23 września 2021 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

  1. Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 - wydanie 19)
  2. Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (Wytyczne: W-04/IS-70 - wydanie 13)
  3. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (Formularz FP-78 - wydanie 15)
  4. Opis procesu uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne zaliczone do II, III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (Formularz FO-27 - wydanie 04)
  5. Program Certyfikacji Spawaczy - Wytyczne: W-08/IS-89 - wydanie 7

  Z dniem 27 lipca 2021 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

  1. Opis uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE - Formularz FO-26 - wydanie 03
  2. Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 23

    dniem 15 kwietnia 2021 r. zmianie ulega następujący dokument:

   1. Program certyfikacji Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów, Technologów, Mistrzów Spawalników i Instruktorów Spawalniczych - Wytyczne: W-01/IS-75 - wydanie 9

   Z dniem 22 lipca 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

   1. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych (Formularz FP - 02/11 - wydanie 08)
   2. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych (Formularz FP - 02/12 - wydanie 06)
   3. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF Specjalisty Nadzorującego Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars) (Formularz FP-02/17 - wydanie 02)
   4. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Engineer (EAE) - Formularz FP-02/15 - Wydanie 01

   Z dniem 21 lipca 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

   1. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu "IWI - C, S, B" (Formularze: FP - 02/ 2 - wydanie 11, FP - 02/4 - wydanie 11, FP - 02/5 - wydanie 12)
   2. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego - I/EWP (Formularz FP - 02/8 - wydanie 11)
   3. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika - I/EWS (Formularz FP - 02/7 - wydanie 12)
   4. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT wg posiadanego doświadczenia - „Droga Rozwoju Kariery” (Formularz FP-02/16 - wydanie 3)
   5. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT (Formularz FP - 02/6 - wydanie 11)

   Z dniem 4 czerwca 2020 r. zmianie ulega następujący dokument:

   1. Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP-88 - wydanie 07)

   Z dniem 28 kwietnia 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

   1. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Bonder (EAB) (Formularz FP-02/13 - wydanie 07)
   2. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Specialist (EAS) (Formularz FP-02/15 - wydanie 06)
   3. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania certyfikatu Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP - 02/10 - wydanie 8)

   Z dniem 27 kwietnia 2020 r. zmianie ulega następujący dokument:

   1. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWE/EWE (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)

   Z dniem 6 marca 2020 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

   1. Wynik egzaminu teoretycznego - Formularz FP-05 (dla każdego kandydata)
   2. Formularz zatwierdzenia pytań egzaminacyjnych - FP-87
   3. Zbiorczy protokół spawaczy - Formularz FP-98

    Z dniem 6 maja 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

    1. Wniosek o certyfikację personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-12 - wydanie 08
    2. Wniosek nadzoru – ponownej certyfikacji dla personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-13 - wydanie 12
    3. Wniosek o wydanie pieczątki dotyczącej Europejskiego/Międzynarodowego Dyplomu/Certyfikatu Kompetencji - Formularz FP-99 - wydanie 03

     

    Z dniem 19 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

    1. Wniosek o wydanie certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 (Formularz FP-02/14 - wydanie 06)

    Z dniem 4 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

    1. Opis procesu kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego (Formularz FO-26 - wydanie 20)

     


     Z dniem 7 grudnia 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

     1. Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWF (Formularz FP - 40, wydanie 1) - formularz zastępuje: FP-40 i FP-40a

     Z dniem 2 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

     1. Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 - Zaświadczenie o teście widzenia - Formularz FP-75 - wydanie 02