+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy

(w tym specjaliści z zakresu klejenia)

Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/certyfikacja-personelu-spawalniczego/


Cennik opłat za czynności związane z kwalifikacją i certyfikacją personelu spawalniczego wraz z personelem odpowiedzialnym za techniki klejenia (aktualizacja 25.01.2023 r.)


Terminy egzaminów poprawkowych po kursach Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania prowadzi kwalifikowanie i certyfikowanie personelu spawalniczego. Kwalifikacje personelu potwierdzają dyplomy wydawane przez Dział Ośrodek Certyfikacji (SC) w oparciu o autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej. Certyfikaty kompetencji wydawane są w oparciu o autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.Kwalifikowanie

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa kwalifikuje personel spawalniczy według wymagań Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) wydając uznawane w krajach Unii Europejskiej i poza Europą następujące dyplomy:

 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik - IWE/EWE

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWE/EWE (Formularz FP - 02/1 - wydanie 15)

  • Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWE (Formularz FP - 40 - wydanie 1)

 • Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy - IWI

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – C (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – S (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Inspektora Spawalniczego I/EWI – B (Formularz FP - 02/1 - wydanie 13)

  • Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWE (Formularz FP - 40 - wydanie 1)

 • Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik - IWT/ EWT

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT (Formularz FP - 02/6 - wydanie 13)

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT wg posiadanego doświadczenia - „Droga Rozwoju Kariery” (Formularz FP-02/16 - wydanie 5)

  • Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWE (Formularz FP - 40 - wydanie 1)

 • Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik - IWS/EWS

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika - I/EWS (Formularz FP - 02/7 - wydanie 14)

  • Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWE (Formularz FP - 40 - wydanie 1)

 • Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy - IWP/EWP

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego - I/EWP (Formularz FP - 02/8 - wydanie 13)

  • Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWE (Formularz FP - 40 - wydanie 1)

 • Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych

  • Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych (Formularz FP - 02/11 - wydanie 11)

 • Obróbka cieplna złączy spawanych

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych (Formularz FP - 02/11 - wydanie 9)

 • Europejski Technik Klejenia (European Adhesive Bonder - EAB)

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu EWF - European Adhesive Bonder (EAB) (Formularz FP - 02/13 - wydanie 9)

 • Europejski Specjalista Klejenia (European Specjalist Bonder - EAS)

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu EWF - European Adhesive Bonder (EAS) (Formularz FP-02/15 - wydanie 8)

 • Europejski Inżynier Klejenia (European Adhesive Engineer - EAE)

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Engineer (EAE) (Formularz FP-02/18 - Wydanie 03)

 • Specjalista Nadzorujący Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars)

  • Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF Specjalisty Nadzorującego Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars) (Formularz FP-02/11 - wydanie 4)


Certyfikowanie

 • Kodeks Etyczny dla posiadaczy certyfikatów kompetencji Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
   

 • Certyfikowanie Personelu Nadzoru Spawalniczego
  Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania jest jednostką spełniającą wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17024 w oparciu o akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) oraz wymagania wytycznych Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) do certyfikowania personelu nadzoru spawalniczego w następujących kategoriach:
  - Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik (wg MIS/EWF i PCA),
  - Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik (wg MIS/EWF i PCA),
  - Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik(wg MIS/EWF i PCA),
  - Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy (wg MIS/EWF i PCA),

  • Program certyfikacji Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów, Technologów, Mistrzów Spawalników i Instruktorów Spawalniczych - W-01/IS-75 - wydanie 9

  • Wniosek o certyfikację personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) (Formularz FP-12 - wydanie 9)

  • Wniosek nadzoru – ponownej certyfikacji dla personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP)(wg dok. IAB 341/EWF 650) (Formularz FP-13 - wydanie 13)

 • Certyfikowany Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych - CEPW

  • Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 24

  • Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania certyfikatu Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP - 02/10 - wydanie 8)

  • Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP-88 - wydanie 7)

 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania jest jednostką spełniającą wymagania wytycznych Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) do certyfikowania spawaczy/zgrzewacz tworzyw sztucznych.