+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Program Wieloletni


Instytut Spawalnictwa zrealizował w Programie samodzielny projekt, którego celem było uzyskanie wiedzy w zakresie wpływu innowacyjnych technologii spawalniczych na środowisko pracy, określenie zasad bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia człowieka, a następnie opracowanie informacji pozwalających na wybór efektywnej i bezpiecznej technologii spajania. Rezultaty projektu w postaci wyników badań, zaleceń do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałów pozwolą analizować i doskonalić warunki pracy przy stosowaniu innowacyjnych procesów spawalniczych oraz zdobywać informacje i rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień bhp w zakładach wytwarzających różno-gabarytowe konstrukcje i wyroby spawane.

Wiedza udostępniona na stronie, na którą składają się prezentacje, zalecenia do profilaktyki zagrożeń oraz materiały szkoleniowe pozwoli na modyfikację warunków technologicznych i materiałów procesów spawania, lutospawania i zgrzewania oraz doskonalenie warunków pracy przy stosowaniu innowacyjnych procesów spawalniczych.

Wyniki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Spawalnictwa pozwolą na rozwiązywanie problemów dotyczących zagadnień bhp w zakładach wytwarzających różno-gabarytowe konstrukcje i wyroby spawane.

Program Wieloletni pn. "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" etap II / 2011-2013

Koordynator programu: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy

http://portal.ciop.pl/

http://nop.ciop.pl/