+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Szkolenie i nadzór


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
przejdź tu: https://git.lukasiewicz.gov.pl/szkolenie-i-nadzor-spawalniczy/


Instytut stworzył warunki do kształcenia i certyfikowania personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących na wszystkich poziomach wiedzy niezbędnej do pełnienia różnych funkcji w czasie prowadzenia, nadzorowania oraz kontroli prac spawalniczych.

Kursy specjalistyczne są prowadzone przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników naukowo-badawczych, którzy gwarantują słuchaczom uzyskanie najbardziej aktualnej wiedzy związanej z tematem szkolenia.

Dział Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) Instytutu prowadzi szkolenie według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (IIW) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) oraz według programów własnych Instytutu, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.


Częstotliwość i terminy kursów zależą od liczby wpływających zgłoszeń.
Osobom zainteresowanym, po otrzymaniu wstępnego zgłoszenia, zostaną wysłane szczegółowe informacje.


Instytut jest wpisany do:

  • ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego
  • od 2004 roku do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

aktualne dokumenty znajdują się na stronie: Certyfikaty i uznania 


Do pobrania: