+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zakładowa kontrola produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji dla producentów i projektantów konstrukcji stalowych i aluminiowych wprowadzanych na rynek wyrobów budowlanych według normy PN-EN 1090-1+A1:2012.

System zakładowej kontroli produkcji (ZKP) dla producentów budowlanych konstrukcji stalowych i aluminiowych ma na celu zapewnienie zgodności wykonanych elementów konstrukcyjnych z aktualnymi normami, projektem oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 (Rozporządzenie CPR) i jest niezbędny dla oceny zgodności wyrobów oraz dla wprowadzania ich na rynek europejski.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​ prowadzi certyfikację ZKP dla producentów konstrukcji stalowych i aluminiowych w oparciu o normę PN-EN 1090-1+A1:2012, dla klas konstrukcji od EXC1 do EXC4, zgodnie z systemem oceny zgodności 2+.

Prawidłowo działający i certyfikowany system zakładowej kontroli produkcji pomaga spełnić wymagania norm i przepisów, zwiększyć zaufanie klientów krajowych i zagranicznych oraz poprawić konkurencyjność firmy na rynku.Rejestr certyfikatów zakładowej kontroli produkcji - aktualizacja: marzec 2023 r.


Badania na potrzeby ZKP prowadzone przez Grupę Badawczą Spawalność i Konstrukcje Spawane (SB):