+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Spawanie


Instytut oferuje wszechstronną współpracę w dziedzinie spawania stali, aluminium, tytanu, miedzi i innych materiałów metalowych metodami MIG/MAG (łuk standardowy, pulsujący, Cold Arc, CMT, STT, AC Pulse), TIG, A-TIG, ŁK i EO oraz spawania hybrydowego laser + MIG/MAG.

Współpraca ta obejmuje:

 • opracowanie technologii spawania
 • pomoc w doborze odpowiedniego materiału dodatkowego do spawania oraz warunków spawania
 • ekspertyzy badawcze mające na celu udoskonalenie stosowanych technologii
 • wykonawstwo elementów próbnych i prototypowych spawanych różnymi metodami.

Przykłady oferowanych technologii spawania:

 • Spawanie metodą MAG stali konstrukcyjnych grupy W01 (18G2A) złączy o grubości: 6 mm (zakres uznania od 3 do 12 mm), 12 mm (zakres uznania od 6 do 24 mm) oraz 30 mm (zakres uznania od 15 do 60 mm)
 • Spawanie metodą TIG stali grupy W09 (stale austeniczne chromowo-niklowe np. 1H18N9T) o grubości: 2 mm (zakres uznania od 1 do 4 mm), 4 mm (zakres uznania od 2 do 8 mm) oraz 8 mm (zakres uznania od 4 do 16 mm)
 • Półautomatyczne i zmechanizowane spawanie metodą MAG/MIG - opracowywanie technologii i wdrażanie
 • Zmechanizowane spawanie łukiem krytym - opracowywanie i wdrażanie
 • Spawanie stali i staliw o ograniczonej spawalności - opracowywanie technologii i wdrażanie
 • Spawanie elementów żeliwnych metodą "na zimno" i "na gorąco" - opracowywanie technologii i wdrażanie
 • Spawanie aluminium i miedzi oraz ich stopów metodą TIG lub MIG
 • Spawanie zaawansowanych materiałów konstrukcyjnych jak nikiel i jego stopy, tytan i jego stopy, stale energetyczne typu P91, P92, HCM25 itp.
 • Spawanie metodą A-TIG, tj. z użyciem specjalnego topnika wytwarzanego w Instytucie Spawalnictwa (topnik BC-31), elementów ze stali wysokostopowych o grubości do 10 mm, bez potrzeby ukosowania krawędzi złączy
 • Spawanie plazmowe elementów ze stali wysokostopowych, stopów niklu i miedzi o grubości od 0,1-2 mm, zapewniające uzyskanie połączeń o bardzo dobrej jakości i dużej czystości metalurgicznej
 • Spawanie laserem CO2 elementów płaskich ze stali niestopowych i wysokostopowych o grubości do 6 mm
 • Spawanie laserem CO2 elementów przestrzennych
 • Spawania hybrydowego laser + MIG/MAG
 • Spawanie laserem YAG elementów przestrzennych
 • Zrobotyzowane spawanie drutem litym w osłonie gazów oraz drutem proszkowym osłonowym i samoosłonowym elementów płaskich i przestrzennych, zapewniające żądane właściwości warstwy wierzchniej (odporność na zużycie ścierne, korozję itp.). Programowanie i opracowywanie technologii zrobotyzowanego spawania i napawania
 • Spawanie orbitalne, TOPTIG
 • Spawanie wiązką elektronów

Przykładowe prace badawcze:

 • Doświadczenia przy spawaniu nowej generacji stali martenzytycznej THOR®115
  Przedmiotem badań były złącza doczołowe rur ze stali Thor®115 wyprodukowanej przez Tenaris Dalmine S.P.A., o średnicy zewnętrznej 50,8 mm i grubości ścianek 10,1 mm.
  Cel pracy: opracowanie wstępnej technologii wykonywania złączy doczołowych rur ze stali Thor®115 spawanych metodą TIG (141).
  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, między innymi że:
  • Złącza spawane wykonane ze stali THOR®115 spawane metodą TIG w pozycji PH charakteryzowały się wysoką jakością wykonania przy użyciu wszystkich materiałów dodatkowych, co zostało potwierdzone przeprowadzonymi badaniami niszczącymi.
  • Problemem wydaje się dostępność specjalnego materiału dodatkowego do spawania (firma Tenaris zaleca stosowanie materiału do stali starszej generacji W CrMo91). Zastosowanie tego materiału klasyfikuje złącza ze stali Thor®115 na poziomie stali T/P91.

  Wyniki badań przedstawiono podczas sesji posterowej 62. Konferencji Spawalniczej
    (zobacz poster)  

   

 • Spawanie naprawcze stali S1100QL
  Cel pracy: badania wpływu kilkukrotnego oddziaływania cyklu cieplnego spawania naprawczego na budowę strukturalną i własności SWC złączy ze stali S1100QL oraz na własności mechaniczne złączy.
  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, między innymi że:
  • Opracowana technologia zapewnia poziom jakości B potwierdzony badaniami nieniszczącymi.
  • Wyniki badań potwierdzają możliwość czterokrotnego spawania naprawczego doczołowych złączy blach o grubości 18 mm ze stali S1100QL.

  Wyniki badań przedstawiono podczas sesji posterowej 62. Konferencji Spawalniczej
    (zobacz poster)  

   


Ulotki: