+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Technologii Laserowych


Laboratorium Technologii Laserowych w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa oferuje praktyczne sprawdzenie przydatności technologii laserowych do produkcji przemysłowej, w tym procesów:

 • spawania laserowego
 • spawania laserowego z ogniskowaniem wiązki w dwóch punktach
 • spawania laserowego z materiałem dodatkowym (z zimnym lub gorącym drutem)
 • spawania hybrydowego laser + MIG/MAG (HLAW)
 • spawania wiązką skanującą
 • lutospawania laserowego
 • napawania laserowego proszkowego
 • mikrospawania.

Laboratorium służy pomocą przedsiębiorstwom we wdrażaniu technologii laserowych do produkcji.

Korzyści stosowania technologii laserowych w spawalnictwie:

 • małe odkształcenia, wąska spoina i wąska SWC
 • duża prędkość procesu (wzrost wydajności produkcji)
 • wysoka precyzja (zazwyczaj nie jest wymagana dodatkowa obróbka po spawaniu)
 • precyzyjne sterowanie energią doprowadzoną do obszaru złącza w zależności od rodzaju łączonego materiału
 • spawanie ze spoiwem lub bez spoiwa
 • łączenie materiałów o grubościach od dziesiątych części milimetra do kilkunastu milimetrów
 • automatyzacja i robotyzacja procesów.

Laboratorium jest wyposażone w stanowiska odwzorowujące warunki przemysłowe:

 • sterowane numerycznie laserowe centrum obróbkowe Lasercell 1005 o mocy 3,8 kW do spawania i cięcia laserem CO2
 • zrobotyzowane stanowisko do spawania i napawania laserowego wyposażone w laser dyskowy TruDisk 12002 o mocy 12 kW
 • stację roboczą TruLaserStation 5004 z laserem impulsowym Nd:YAG o maksymalnej mocy impulsu 6 kW
 • miernik mocy promieniowania laserowego
 • urządzenie Laserscope UFF 100 do rejestracji profilu wiązki laserowej
 • urządzenie Welding Monitor PD 2000 do monitorowania procesu spawania laserowego.

Laboratorium gwarantuje zapewnienie ochrony praw własności Klienta (patenty, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, prawa autorskie i prawa pokrewne) oraz zachowanie poufności informacji o prowadzeniu badań, przedmiocie badań i jego rozwiązaniach konstrukcyjnych, technologicznych, recepturowych oraz o wynikach badań.