+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Systemy zarządzania jakością

wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i systemów zarządzania jakością w spawalnictwie wg wymagań norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09, PN-EN ISO 3834-4:2021-09 oraz wg systemu IIW/EWF EN ISO 3834

Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/certyfikacja-systemow-zarzadzania-jakoscia/


systemy zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001:2015


Dokumenty:

  • Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 (Formularz FO-24 - wydanie 8)
  • Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 (Formularz FO-24 - wydanie 9)
  • Wniosek o certyfikację systemu zarządzania jakością (Formularz FS-03 - wydanie 12)
  • Kwestionariusz wytwórcy (Formularz FSZ-01 - wydanie 5)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​​ ma akredytację do certyfikowania systemów zarządzania jakością w następujących rodzajach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • Metale i wyroby metalowe
  • Maszyny i urządzenia
  • Budownictwo

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa jako jedyny w Polsce ma autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, która upoważnia go do wydawania certyfikatów na zgodność Systemu IIW/EWF EN ISO 3834.