+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Systemy zarządzania jakością

wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i systemów zarządzania jakością w spawalnictwie wg wymagań norm PN-EN ISO 3834-2:2021-09, PN-EN ISO 3834-3:2021-09,PN-EN ISO 3834-4:2021-09 oraz wg. systemu IIW/EWF EN ISO 3834


Dokumenty:


Dział Ośrodek Certyfikacji (SC) ma akredytację do certyfikowania systemów zarządzania jakością w następujących rodzajach działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

  • metale i wyroby metalowe
  • maszyny i ich osprzęt
  • inne urządzenia transportowe.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa jako jedyny w Polsce ma autoryzację Europejskiej Federacji Spawalniczej i Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, która upoważnia go do wydawania certyfikatów na zgodność Systemu IIW/EWF EN ISO 3834.