+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Statutowe prace naukowo-badawcze

Badania prowadzone w ramach działalności statutowej

Badania prowadzone w ramach działalności statutowej (finansowane z budżetu państwa) mają najczęściej charakter badań stosowanych i rozwojowych tzn. podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne lub polegają na zastosowaniu wcześniej zdobytej wiedzy do opracowania nowych lub ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń lub technologii spawalniczych.

Tematyka badań prowadzonych w ramach działalności statutowej ma ogólny i możliwie szeroki zakres. Ustalana jest w oparciu o analizę nowatorskich zagadnień wyprzedzających potrzeby przemysłu. Wyniki tych prac stanowią fundamentalną bazę wiedzy przy realizacji prac na zamówienie przemysłu, umożliwiają ich sprawną i szybką realizację.

Informacje o pracach badawczych znajdują się na Informatycznej Platformie Spawalniczej (IPS).

Prace badawcze realizowane z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2021:

 • Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
  • Opracowanie zespołu przeciągania i zbudowanie linii do wykonywania drutu proszkowego o średnicy 1,2 mm oraz opracowanie stopiwa drutu do spawania metodą MAG stali konstrukcyjnej o granicy plastyczności 1300 MPa (nr Ga-8)
  • Badanie procesu powierzchniowej obróbki cieplnej w aspekcie trwałości zmęczeniowej (nr Cd-2)
  • Opracowanie technologii spawania wiązką elektronów oraz odprężania wibracyjnego elementów obudowy silnika elektrycznego ze stopów aluminium (Ac-160)
 • Grupa Badawcza NDT
  • Wyznaczenie prawdopodobieństwa wykrycia nieciągłości w wybranych objętościowych technikach badań nieniszczących stosowanych do badania cienkościennych złączy rur dla energetyki (nr Hb-137)
 • Grupa Badawcza Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
  • Rozpoznawcze badania odporności na korozję złączy ze stopu aluminium EN AW-6082 zgrzewanych tarciowo metodą FSW (nr Bb-134)
  • Ocena ekologiczna procesu spawania laserowego i hybrydowego laser + MIG/MAG stali odpornych na korozję o mikrostrukturze austenitycznej (nr Ma-46)
 • Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych
  • Badania procesów modyfikacji powierzchni elementów ze stali do ulepszania cieplnego poprzez hartowanie wiązką skoncentrowanej energii i napawanie laserowe materiałem dodatkowym w postaci drutu (nr Cd-3)
  • Badania technologiczne spawania hybrydowego plazma - MAG stali o wysokiej wytrzymałości i odporności balistycznej (nr Ac-162)
  • Badania technologiczne spawania metodami łukowymi i wiązką laserową złączy doczołowych rur ze stali typu HPASS oraz spawania łukowego elementów ze stopów aluminium (nr Aa-55)
 • Grupa Badawcza Elektroniki Przemysłowej
  • Opracowanie programowalnego sterownika do urządzeń do nagrzewania indukcyjnego (nr Fe-152).

 

Prace badawcze zrealizowane z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2020
(w nawiasach podano numery archiwalne):

 • Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
  • Badanie procesów lutospawania z wykorzystaniem wiązki elektronów (Cc-62) - mgr inż. Krzysztof Kwieciński
  • Analiza numeryczna MES wpływu parametrów spawania konstrukcji rurowych na stan naprężeń w obszarze złączy spawanych i odkształceń spawanych elementów (Ha-88) - dr inż. Janusz Pikuła
  • Opracowanie procedury badań spawalności prętów do zbrojenia betonu wykonanych ze stali wysokowytrzymałych o granicy plastyczności powyżej 500 MPA (Da-112) - dr inż. Piotr Sędek
 • Grupa Badawcza NDT
  • Metodyka i ocena wiarygodności badania złączy spawanych cienkościennych rur dla energetyki z wykorzystaniem ultradźwiękowej techniki Phased Array (Hb-134) - dr inż. Karol Kaczmarek
 • Grupa Badawcza Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
  • Opracowanie procesu zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału zgrzeiny prowadzonego z dużymi prędkościami zgrzewania, przydatnego w zastosowaniu produkcyjnym (Bb-132) - mgr inż. Damian Miara
  • Opracowanie stanowiska doświadczalnego oraz metodyki badawczej do badania emisji pyłów i związków chemicznych przy procesach spawania laserowego (Ma-45) - mgr inż. Joanna Wyciślik-Sośnierz
 • Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych
  • Badania spawalności i opracowanie technologii spawania półautomatycznego i hybrydowego (laser + MAG) nowoczesnych krajowych blach pancernych o wysokiej odporności balistycznej (Ac-156) - dr inż. Maciej Różański
  • Ocena spawalności technologicznej stali typu HPASS na przykładzie spawania złączy rurowych ze stali 254 SMO niskoenergetyczną metodą CMT oraz TIG (Da-113) - mgr inż. Janusz Rykała
  • Badania i ocena możliwości zwiększenia wydajności i poprawy jakości złączy wykonanych metodą spawania hybrydowego (laser + MAG) z wykorzystaniem uniwersalnej głowicy hybrydowej i techniki spawania ściegami zakosowymi (Ac-157) - dr inż. Michał Urbańczyk
 • Grupa Badawcza Elektroniki Przemysłowej
  • Rozwój urządzeń do nagrzewania indukcyjnego – opracowanie stanowiska badawczego z programowalnym manipulatorem oraz badania możliwości zastosowania elementów półprzewodnikowych z węglika krzemu (Fd-148) - mgr inż. Halina Pasek - Siurek

Prace badawcze zrealizowane z subwencji na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2019
(w nawiasach podano numery archiwalne):

 • Grupa Badawcza Spawalność i Konstrukcje Spawane
  • Opracowanie technologii spawania wiązką elektronów połączeń z miedzi i jej stopów w przemyśle elektroenergetycznym (Ac-152) - mgr inż. S. Błacha
  • Analiza numeryczna MES procesu odprężania mechanicznego w celu określenia możliwości obniżania naprężeń spawalniczych (Ha-84) - dr inż. J. Pikuła
 • Grupa Badawcza NDT
  • Wpływ zmiennych niezależnych na jakość obrazu w radiografii cyfrowej na przykładzie detektora cyfrowego o rozdzielczości 100 µm (Hb-125) - dr inż. P. Irek
  • Opracowanie i walidacja metodyki oceny wskazań w symultanicznych badaniach ultradźwiękowych PAUT i TOFD (Hb-126) - dr inż. K. Kaczmarek
 • Grupa Badawcza Technologii Zgrzewania, Klejenia i Inżynierii Środowiska
  • Badania warunków technologicznych zgrzewania rezystancyjnego z klejeniem oraz jakości złączy zgrzewanych z wykorzystaniem termografii aktywnej (Ba-55) - mgr inż. S. Kowieski
  • Badania w zakresie przygotowania powierzchni do procesów klejenia blach stalowych z powłokami ochronnymi i bez powłok ochronnych (Ch-10) - mgr inż. B. Rams
 • Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych
  • Badania recepturowe nad opracowaniem nowego spoiwa do spawania łukowego stali konstrukcyjnej o granicy plastyczności 1300 MPa oraz wpływem składu chemicznego stopiwa na jego mikrostrukturę i własności mechaniczne (Gh-22) - dr inż. J. Niagaj
  • Napawanie hybrydowe laser + MAG. Rozpoznanie i ocena możliwości metody przy wykorzystaniu uniwersalnej głowicy hybrydowej i lasera dyskowego (Ac-153) - dr inż. M. Urbańczyk
 • Grupa Badawcza Elektroniki Przemysłowej
  • Zastosowanie eksploracji danych do oceny przebiegu zrobotyzowanego procesu spawania łukowego MAG (Fa-78) - mgr inż. L. Szubert
  • Stanowisko do wzorcowania przyrządów do pomiaru parametrów zgrzewania rezystancyjnego (Fb-119) - inż. M. Welcel

 

Jeśli uważają Państwo, że jakiś problem lub grupa problemów z dziedziny spawalnictwa powinny być tematem badań naukowych lub mogłyby być przedmiotem współpracy z naszym Instytutem prosimy uprzejmie o przesłanie informacji na adres: is@is.gliwice.pl