+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Publikacje Artykuły do pobrania


SPIS PUBLIKACJI

 1. Matusiak J., Wyciślik J.
  Zgrzewanie rezystancyjne blach stalowych z powłokami a emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy.
  BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA nr 3/2012, s. 20-28
   
 2. Matusiak J., Wyciślik J.
  Spawanie stali odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi w aspekcie substancji o działaniu rakotwórczym.
  BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA nr 5/2012, s.71-81
   
 3. Matusiak J., Wyciślik J.
  Analysis of material and technological condition's effection pollutants emission to work environment during gas metal arc braze welding of coated steel.
  HUTNIK. WIADOMOŚCI HUTNICZE nr 10/2012, s.728-735
   
 4. Matusiak J., Wyciślik J.
  Research into fume and gases emission during resistance welding of coated steels plates.
  HUTNIK. WIADOMOŚCI HUTNICZE nr 11/2012 s.805-816
   
 5. Marzec St., Matusiak J., Nowicka J., Wyciślik J.
  Promieniowanie nadfioletowe podczas spawania i lutospawania łukowymi metodami niskoenergetycznymi.
  Prace Instytutu Elektrotechniki 2012, zeszyt nr 256, s.47-56
   
 6. Matusiak J., Wyciślik J.
  Ocena zagrożeń chemicznych i pyłowych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spawania, lutospawania i zgrzewania różnych materiałów konstrukcyjnych.
  BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA nr 5/2013, s. 26-36
   
 7. Marzec St., Matusiak J., Nowicka J., Wyciślik J.
  Promieniowanie optyczne przy spawaniu i lutospawaniu metodami CMT i ColdArc.
  BIULETYN INSTYTUTU SPAWALNICTWA nr 5/2013, s. 39-46
   
 8. Matusiak J., Szłapa P., Wyciślik J.
  Hałas słyszalny i ultradźwiękowy przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali Ultrasonic and audible noise during ultrasonic welding of metals.
  Przegląd Spawalnictwa nr 11/2013, s. 9-17
   

KONFERENCJE

 1. Konferencja "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania"
  Międzyzdroje 22-24.05.2012
  J. Matusiak, J. Wyciślik
  Emisja zanieczyszczeń przy lutospawaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi
   
 2. 54. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Spawalnictwo. Osiągnięcia - Potrzeby - Wyzwania
  Sosnowiec, 16 - 18.10 2012
  J. Matusiak, J. Wyciślik
  Spawanie stali odpornych na korozję niskoenergetycznymi metodami łukowymi w aspekcie emisji substancji o działaniu rakotwórczym
   
 3. XI Czesko-Polsko-Słowacka Konferencja Analityki Hutniczej i Przemysłowej
  Lednice, Czechy, 22-25.4.2013
  H. Krztoń, J. Matusiak, Z. Kania, J. Wyciślik
  Phase analysis of dusts formed during spot welding of steel sheets with protective coatings (Analiza fazowa pyłów powstających przy zgrzewaniu blach stalowych z powłokami ochronnymi)
   
 4. Noise Control '13
  Ryn, 26-29.05.2013
  J. Matusiak, P. Szłapa, J. Wyciślik
  Measurements of ultrasonic and audiable noise during ultrasonic welding of metals.
  Streszczenie dostępne w Archives of Acoustics - Volume 38, Number 2, 2013 (s. 284)
   
 5. Konferencja "Postęp, innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania"
  Międzyzdroje, 04-06.06.2013
  J. Matusiak, J. Wyciślik
  Emisja zanieczyszczeń do środowiska pracy przy zgrzewaniu rezystancyjnym blach stalowych z dwuwarstwowymi powłokami ochronnymi
   
 6. 55. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza - Spawalnictwa w trzech żywiołach Ziemia - Woda - Powietrze
  Gdańsk, 14-16.10.2013
  J. Matusiak, J. Wyciślik, P. Szłapa
  Hałas słyszalny i ultradźwiękowy przy zgrzewaniu ultradźwiękowym metali