+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel ds. ochrony antykorozyjnej


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 

przejdź tu: https://git.lukasiewicz.gov.pl/szkolenia-personel-ds-ochrony-antykorozyjnej/


 


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


Kursy z zakresu ochrony antykorozyjnej

 1. Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy PN-EN 1090-2

  Czas trwania: 40 godzin wykładów i ćwiczeń.

  Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za nadzorowanie i kontrolę jakości w firmach produkujących stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, urządzenia itp. wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi.

  Cel: przygotowanie kwalifikowanego personelu z zakresu kontroli i odbioru jakości powłok antykorozyjnych wg PN-EN ISO 12944-7.

  Zakres: teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna przy odbiorze zabezpieczeń antykorozyjnych, kryteria dotyczące sprawdzania jakości przygotowania powierzchni oraz jakości wykonanych zabezpieczeń antykorozyjnych.

  Warunki przyjęcia na kurs:
  ukończone 18 lat, ukończona zawodowa szkoła techniczna lub liceum ogólnokształcące i minimum 12-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji
  lub
  ukończona średnia szkoła techniczna i minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji
  lub
  ukończona wyższa szkoła techniczna i minimum 3-miesięczne doświadczenie w pracach związanych z zabezpieczaniem antykorozyjnym konstrukcji.