+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Szkolenia dofinansowane

Możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń oferowanych przez Instytut.

 


Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa jest wpisany do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) z możliwością świadczenia usług dofinansowanych ze środków europejskich.

Informacje o szkoleniach dofinansowanych.

Aby uzyskać dofinansowanie na szkolenie, należy skontaktować się
z Operatorem PARP w swoim województwie.

Informacji o zasadach udzielania wsparcia w danym regionie udzielają
Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa nie jest Operatorem PARP i nie udziela informacji dotyczących wysokości dofinansowania i wypełniania wniosków.

Zapisy na szkolenia z dofinansowaniem możliwe są tylko za pośrednictwem
Bazy Usług Rozwojowych.

Z pracownikami Instytutu prosimy kontaktować się jedynie w kwestiach dotyczących zagadnień objętych danym szkoleniem.

Informacje pomocne w uzyskaniu dofinansowania i korzystaniu z BUR

 

Dofinansowanie usług rozwojowych zamieszczonych w BUR jest przede wszystkim przeznaczone dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), którymi zarządzają poszczególne Urzędy Marszałkowskie (Instytucje Zarządzające RPO).

Tylko w niektórych województwach dofinansowanie mogą otrzymać również osoby indywidualne. Szczegółowych informacji udzielają Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem Operacyjnym (Wojewódzkie Urzędy Pracy). 

Kursy, na które można uzyskać obecnie dofinansowanie znajdują się na stronie Bazy Usług Rozwojowych.

 

Na bieżąco będziemy uzupełniać naszą ofertę w Bazie Usług Rozwojowych -  zapraszamy do śledzenia naszych kolejnych propozycji szkoleniowych w Bazie.