+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminaria - rok 2023


   WSTĘPNA KARTA ZGŁOSZENIA NA SEMINARIA PLANOWANE NA 2023 ROK   

Seminaria w 2023 roku:

 • 15 marca: Wymagania jakościowe i rozwój współczesnych metod badań niszczących w spawalnictwie
  (forma hybrydowa)
 • 26 kwietnia: Nowoczesne technologie spawania przy wytwarzaniu konstrukcji z różnych materiałów
  (online)
   
 • 27 kwietnia: Zalety i wady spawania przy użyciu skoncentrowanych źródeł energii
  (online)
   
 • 30 maja: Nowoczesne techniki badań nieniszczących
   
 • 27 czerwca: Szybkie prototypowanie – odpowiedź na współczesne wyzwania
  (forma hybrydowa)
   
 • 10 października: Nowoczesne techniki badań nieniszczących 
   
 • 10-11 października: 5. Międzynarodowe Seminarium pt. „Postęp i innowacje technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych”, KATOWICE
   
 • 10-11 października: 6. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie w aplikacjach przemysłowych”, KATOWICE
   
 • 8 listopada: Materiały różnoimienne – technologiczne możliwości spajania
  (forma hybrydowa)
   
 • 14 listopada: Nowoczesne techniki badań nieniszczących 

 

 


Seminaria Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa zorganizowane w poprzednich latach: