+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kwalifikowanie zakładów

Odpowiedzialne konstrukcje spawane powinny być wykonywane przez zakłady reprezentujące wysoki poziom techniczny w zakresie wyposażenia spawalniczego i zaszeregowane do odpowiedniej grupy zgodnie z normą PN-M-69009.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, na wniosek zakładów przemysłowych, po przeprowadzeniu wizytacji i stwierdzeniu, że zakład spełnia wymagania ustalone normą PN-M-69009 wydaje Świadectwo Kwalifikacyjne upoważniające zakład do wykonywania konstrukcji spawanych odpowiedniej klasy określonej normą PN-M-69000 lub PN-M-69000 i PN-B-06200.

Wydając świadectwo kwalifikacyjne Instytut stwierdza, że warunki zakładu i kwalifikacje jego personelu gwarantują odpowiednią jakość wytwarzanych wyrobów i konstrukcji spawanych.

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE podnosi rangę zakładu i zwiększa konkurencyjność jego wyrobów na rynku. Ułatwia uzyskiwanie zezwoleń towarzystw zagranicznych oraz niektórych urzędów krajowych na wykonywanie robót spawalniczych oraz uzyskiwanie zamówień.

Zakłady zainteresowane uzyskaniem ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNEGO mogą uzyskać szczegółowe informacje w Dziale Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) - p. mgr inż. Sławomir Sikora.

 


Dokumenty:


Artykuły/informacje: