+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informacja Normalizacyjna w Spawalnictwie

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami normalizacyjnymi w zakresie opracowywania i ustanawiania norm dotyczących spawalnictwa. W Instytucie znajduje się sekretariat Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: KT - 165 "Spawanie i procesy pokrewne". Instytut udziela informacji na temat norm w dziedzinie spawalnictwa i procesów pokrewnych.

NORMY UDOSTĘPNIAMY DO WGLĄDU W CZYTELNI BIBLIOTEKI ŁUKASIEWICZ - INSTYTUTU TECHNOLOGICZNEGO, CENTRUM SPAWALNICTWA
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 7:30 -14:30


Wykazy nowych norm z zakresu spawalnictwa i dziedzin pokrewnych


Linki:

PKN (www.pkn.pl)
Polski Komitet Normalizacyjny
Polish Committee for Standardization

CEN (www.cenorm.be)
Europejski Komitet Normalizacyjny
European Committee for Standardization

CENELEC (www.cenelec.org)
Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki
European Committee for Electrotechnical Standardization

ETSI (www.etsi.org)
Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
European Telecommunications Standards Institute

IEC (www.iec.ch)
Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
International Electrotechnical Commission

ISO (www.iso.org)
Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
International Organization for Standardization

WSSN (www.wssn.net)
Światowa Sieć Usług Normalizacyjnych
World Standards Services Network